Jonas YLA
  Gimimo data: 1903-12-22
Gimimo vietovė: Luciūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, leidėjas, literatas

2022-04-24   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1904 m. sausio 4 d.

1927 m. J. Yla emigravo į Kanadą. Visus emigranto vargus pasaulinės krizės metais – nedarbą, klajones, skurdą – jis aprašė savo prisiminimuose. J. Yla dirbo įvairų fizinį darbą, buvo ir spaustuvės linotipininkas.

1932–1936 m. jis buvo Toronto lietuvių socialistinės pakraipos laikraščio "Darbininkų žodis", kurį įsteigė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, leidėjas ir redaktorius. Laikraštis pasižymėjo socialistine-demokratine, bet ne komunistine politikos linija.

Po to, kai dėl įvairių sunkumų ir priešpriešos teko pakeisti šio leidinio pavadinimą, 1936–1976 m. J. Yla buvo laikraščio "Liaudies balsas" redaktorius. Šis leidinys tapo Kanados lietuvių darbininkų gyvenimo metraščiu, švietė ir telkė skurdžiausiai gyvenusius emigrantus, atvirai rėmė Kanados komunistų judėjimo politinę liniją, keldamas darbininkų reikalavimus. Jo tiražas buvo 600–800 egz. (1958 m. duomenys), laikraščio redakcija visą laiką buvo redaktoriaus namuose. J. Ylai pasitraukus iš leidybinės veiklos, Kanados lietuvių kairiosios krypties laikraštis nustojo ėjęs.

Jis aktyviai dalyvavo kairiųjų pažiūrų lietuvių darbininkų judėjime, bendradarbiavo ir JAV lietuvių laikraštyje "Laisvė".

J. Yla dalyvavo Lietuvių darbininkų literatūros draugijos  ir literatų būrelio veikloje, paskelbė poezijos bei prozos kūrinių, scenos vaizdelių, pats rengė mėgėjų teatro spektaklius.

1930 m. laikraštyje "Laisvė" buvo išspausdintas pirmasis jo vaizdelis "Paskutinis atsisveikinimas". 1933 m. buvo išleista J. Ylos pjesė "Bedarbiai", pasirašyta Jonylos slapyvardžiu, kiek vėliau – pjesė "Kova su tamsa".

Mirė 1976 m. Toronte (Kanada).