Juozas BUTKUS
  Gimimo data: 1904-11-01
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, literatas, politinis kalinys

2021-03-28   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1904 m. lapkričio 14 d.

Tėvai: Steponas Butkus ir Julijona Staniulytė-Butkienė – žemdirbiai valstiečiai.

1904 m. lapkričio 1 d. Svėdasų bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Kazimieras Matulis, krikštatėviai buvo Vincentas Bražiūnas ir Emilija Kepalaitė. 

1924 m. baigė dvimečius mokytojų kursus.

1925–1941 m. J. Butkus dirbo mokytoju Rokiškio apskrities pradžios mokyklose.

1925–1926 m. jis buvo Kuosių (Rokiškio r.) pradžios mokyklos mokytojas, 1926–1929 m. – Krylių (Verksnionys, Rokiškio r.) pradžios mokyklos vedėjas.

1929–1932 m. J. Butkus buvo Svėdasų pradžios mokyklos mokytojas. Nuo 1932 m. jis dirbo Aulelių (Anykščių r.) pradžios mokyklos vedėju, vėliau iki 1941 m. buvo mokytojas Duokiškyje (Rokiškio r.).

J. Butkus bendradarbiavo spaudos leidiniuose: "Lietuvos ūkininkas", "Jaunimas", "Mokykla ir gyvenimas", "Jaunųjų pasaulis" ir kituose.

Dirbdamas Svėdasuose, jis parašė ir išleido pjesę "Šauliška meilė" (1932 m.), kuri iki Antrojo pasaulinio karo buvo itin populiari vaidybos mėgėjų scenose. Pjesė patriotinės intencijos, jos siužetas grindžiamas romantiniais aukos Tėvynei motyvais, nors situacijos ir veikėjai gana schemiški.

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu 1941 m. birželį Duokiškyje (Rokiškio r.) J. Butkus buvo suimtas ir išgabentas į lagerį Rusijoje.

Susituokė 1934 m. spalio 18 d. Svėdasų bažnyčioje, žmona Elena Zmitrytė-Butkienė.

Mirė lageryje po 1941 m., tiksli mirties vieta ir aplinkybės nežinomos.