Aldona DAUGILYTĖ
  Gimimo data: 1942-08-01
Gimimo vietovė: Ąžuolynės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir tikybos mokytoja, politikė, savivaldos organizatorė, švietėja, visuomenininkė

2023-07-24   |   Spausdinti

Seneliai: Juozas Daugilis ir Emilija Jakutytė-Daugilienė, Petras Ražanskas ir Marijona Maslauskaitė-Ražanskienė. Tėvai: Vincas Daugilis (1918–1945) iš Černaučiznos ir Salomėja (Selema) Ražanskaitė-Miškinienė-Daugilienė (1913–1979) iš Ąžuolynės – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Juozas Miškinis (1939–2019) – amatininkas.

Augo su motina, nes tėvas V. Daugilis 1945 m. lapkričio 1 d. žuvo, kai mėgino slėptis nuo mobilizacijos į sovietinę kariuomenę ir pasitraukė pas laisvės gynėjus. 2001 m. balandžio 25 d. jis buvo pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

1949–1961 m. mokėsi ir baigė Debeikių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

1961–1970 m. A. Daugilytė dirbo Debeikių vidurinėje mokykloje, 1961–1963 m. buvo laborantė, 1963–1970 m. – pradinių klasių mokytoja.

1964–1969 m. ji neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, buvo pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1970 m. iki gyvenimo pabaigos A. Daugilytė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1970–1971 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus pavaduojančioji mokytoja, laikinai ėjo Vaišviliškių pradinės mokyklos vedėjos pareigas, 1971 m. balandį dirbo Pavirinčių pradinės mokyklos mokytoja, balandį–birželį ėjo Levaniškių pradinės mokyklos vedėjos pareigas. 1971–1975 m. ji buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus metodininkė, 1974 m. rudenį laikinai dirbo Čekonių pradinės mokyklos mokytoja.

1975–1994 m. A. Daugilytė buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

1991–1993 m. A. Daugilytė baigė Panevėžio vyskupijos katechetikos centro kursus ir įgijo tikybos mokytojos kvalifikaciją. 1993–1995 m. ji baigė Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto kvalifikacinius kursus vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko kategorijoms įgyti, nuo 1997 m. buvo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

1994–1998 m. ji dirbo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos katalikiškos pradinės klasės mokytoja, 1998–2000 m. buvo Anykščių darželio-mokyklos "Žilvitis" mokytoja.

2000–2004 m. A. Daugilytė buvo Katlėrių pradinės mokyklos prie Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytoja, 2004–2005 m. – Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos Katlėrių pradinio ugdymo skyriaus mokytoja.

2005–2007 m. ji dirbo Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, Skiemonių pagrindinėje mokykloje ir Molėtų rajono Alantos vidurinėje mokykloje tikybos mokytoja.

Ji nuolat tobulinosi profesijos srityje, taip pat partinių ir visuomeninių organizacijų veikėjams organizuojamuose kursuose, seminaruose. A. Daugilytė buvo APPLE organizacijos projektų "Amerikos mokytojai į pagalbą Lietuvos mokyklai" ir "Lietuvos katalikų religinė šalpa" dalyvė, ji dalyvavo tobulinimosi kursuose Gyvenimo ir tikėjimo institute (2005 m.), "Moterų informacinės galios Lietuvoje" (2005 m.), Panevėžio vyskupijos katechetikos centre (2006 m.).

Ji dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje, 1990–1993 m. buvo Lietuvos Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos narė, 1993 m. – šios tarybos pirmininko pavaduotoja. 1991 m. sausį A. Daugilytė buvo tarp Lietuvos Parlamento gynėjų. Nuo 1992 m. A. Daugilytė buvo Lietuvos Sąjūdžio Seimo narė, organizacijos "Tėvynės Santara" Anykščiuose pirmininkė, leido neperiodinį leidinį "Žiburys".

A. Daugilytė buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, 1996–2000 m. buvo šios partijos Anykščių skyriaus pirmininkė. 2003–2008 m. ji buvo partijos Lietuvos krikščionys demokratai narė ir Anykščių skyriaus pirmininkė, partijos Mandatų ir etikos komisijos narė. Po partijų susijungimo nuo 2008 m. ji buvo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių rajono skyriaus narė.

1995–1997 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąraše. 1997–2000 m. ir 2007–2011 m. į Anykščių rajono savivaldybės tarybą ji buvo išrinkta Lietuvos krikščionių demokratų sąraše. 2007–2011 m. ji buvo Anykščių rajono tarybos Etikos, švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė, Kontrolės komiteto narė.

2011–2015 m. ji buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narė, išrinkta Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąraše. Ji buvo Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto pirmininkė, Kontrolės komiteto narė ir Etikos komisijos narė. A. Daugilytė 2015 m. dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2015–2019 m. kadencijos tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinkta.

Nuo 1992 m. A. Daugilytė buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos, suburtos klebono Alberto Talačkos, narė. 2000–2017m., iki gyvenimo pabaigos, ji buvo Debeikiečių bendrijos pirmininkė, Anykščių rajono Vietos veiklos grupės narė (nuo 2000 m.), Lietuvos katalikiškų mokyklų pedagogų asociacijos narė, tarptautinės organizacijos "Krikščioniško gyvenimo bendruomenės" narė.

A. Daugilytė buvo kraujo donorė, ji daugiau nei 30 kartų davė kraujo.  Iki 2009 m. ji platino katalikišką laikraštėlį vaikams "Kregždutė", kol šis buvo leidžiamas.

A. Daugilytė sudarė ir išleido moksleivių kūrybos knygeles: Dovilės Kuzmickaitės "Tereikia pereit Vaivos tiltą" (eilėraščiai, iliustruoti Katlėrių moksleivių piešiniais, 2004 m.), "Mūsų gimtinė" (Debeikių moksleivių kūryba, 2005 m.), "Ir vaikai gynė laisvę" (leidinys Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metams – 1991 m. sausį Anykščių mokinių pieštų piešinių albumas, 2011 m.), jubiliejinius leidinius "Debeikių bažnyčiai – 100 metų" (2013 m.), "Skrydžio legenda tęsiasi" (S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui, 2013 m.) ir "Laiko tėkmėje – Tėviškės žemėje" (Debeikiečių bendrijos 20-mečiui, 2015 m.), paruošė Birutės Gliaudienės knygelės "Šernės pamoka" (1998 m.) iliustracijas – Anykščių moksleivių piešinius.

A. Daugilytė buvo apdovanota Baltijos Asamblėjos medaliu už veiklą Baltijos šalių vienybės labui Baltijos kelio 20-mečio proga (2009 m.), Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Pirmojo laipsnio atminimo ženklu "Su Sąjūdžiu už Lietuvą!". Ji buvo Anykščių rajono Debeikių pagrindinės mokyklos Garbės galerijos narė (nuo 2006 m.).

Laisvalaikiu mėgo keliauti, užsiimti visuomenine veikla.

A. Daugilytės kilmė pristatoma Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).

Mirė 2017 m. rugpjūčio 7 d. Anykščiuose. Palaidota Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie motinos. Kapą ženklina betoninė skulptūrinė kompozicija – po kryžiumi gedinčios motinos horeljefas, akmeninėje lentelėje iškaltas įrašas: "Selema / Daugilienė / 1913–1979 / Mokytoja / Aldona / Daugilytė / 1942–2017 / Juozas / Miškinis / 1939–2019".

Išleista biografinė prisiminimų apie A. Daugilytę knyga "Aldutė" (sudarė Alma Ambraškaitė ir Dalia Repečkaitė, apipavidalino Loreta Uzdraitė, 2023 m.).

A. Daugilytės rankraščių archyvas perduotas saugoti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui Anykščiuose.