Mykolas JUODVIRŠIS
  Gimimo data: 1908-07-10
Gimimo vietovė: Pagojės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, agronomas, visuomenininkas

2019-08-02   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – liepos 23 d. Gimimo vieta kartais klaidingai nurodomi ir Pagriežiai (Anykščių r.).

Tėvai: Antanas Juodviršis ir Uršulė Leknickaitė-Juodviršienė – valstiečiai žemdirbiai. Įbrolis iš tėvo pirmosios santuokos Juozapas Juodviršis, broliai: Pranas Juodviršis, Jonas Juodviršis.

1908 m. liepos 13 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Ignotas Bandziulis.

1921–1925 m. mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje, 1925–1926 m. baigė 5-ąją klasę Ukmergės gimnazijoje. 1926–1930 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, įgijo pradžios mokyklų mokytojo specialybę.

1930–1931 m. M. Juodviršis dirbo Mileikiškių (Anykščių r.) pradžios mokyklos vedėju, 1931–1934 m. buvo Vėžionių (Kupiškio r.) pradžios mokyklos vedėjas, 1934–1935 m. – Veduviškio (Rokiškio r.) pradžios mokyklos mokytojas, 1935–1936 m. – Biliūniškių (Akmenės r.) pradžios mokyklos mokytojas, 1936–1938 m. – Mankiškių (Radviliškio r.) pradžios mokyklos mokytojas, 1938 m. rudenį trumpai – Šniūraičių (Radviliškio r.) pradžios mokyklos mokytojas.

Dirbdamas mokytoju, M. Juodviršis išklausė žemės ūkio kursus Kaune (1931 m.) ir Salose (Rokiškio r., 1932 m.), visur organizavo žemės ūkio kursus vietiniams gyventojams.

1938–1941 m. jis studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje (Kėdainių r.), įgijo agronomo išsilavinimą.

1941 m. M. Juodviršis dirbo Savitiškio (Panevėžio r.) linų bandymų stotyje administratoriumi, vėliau "Lietūkyje" Kaune.

Jis bendradarbiavo prieškario Lietuvos periodikoje, jo straipsnius spausdino "Ūkininko patarėjas", "Tautos mokykla", "Mokykla ir gyvenimas", "Nepriklausoma Lietuva".

1944 m. vasarą M. Juodviršis pasitraukė į Vakarus. 1945–1948 m. jis buvo Kaselio-Matenbergo (Kassel-Mattenberg, Vokietija) perkeltųjų asmenų stovyklos lietuvių mokyklos vedėjas.

1948 m. jis išvyko gyventi į Kanadą, apsistojo Monrealyje ir ten liko iki gyvenimo pabaigos.

M. Juodviršis dalyvavo Monrealio lietuvių bendruomenės veikloje. 1950 m. lapkričio 3 d. jis dalyvavo Laikinojo Tautos namų statybos Monrealyje komiteto pirmajame posėdyje, buvo šios visuomeninės idėjos rėmėjas.

Mirė 1998 m. rugpjūčio 9 d. Monrealyje (Kanada). Palaikai buvo kremuoti.