Petras BANĖNAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šalna
Gimimo data: 1915-00-00
Gimimo vietovė: Ryga (Latvija)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas, politinis kalinys

2019-11-15   |   Spausdinti

Tėvas Simonas Banėnas. Brolis Justinas Banėnas-Audra (1923–?) – laisvės gynėjas.

P. Banėnas užaugo ir gyveno Želtiškių kaime (Anykščių r.).

1941 m. vasarą jis buvo vienas iš Birželio sukilimo dalyvių, Skiemonių valsčiaus sukilėlių būrio narys.

Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje P. Banėnas, vengdamas represijų, pasitraukė į pogrindį. 1945 m. gegužę susikūrus Medvėgalio partizanų būriui, P. Banėnas-Šalna 1945 m. gegužę–lapkritį buvo Kęstučio kuopos Medvėgalio būrio vadas. Tarp jo būrio partizanų veikė ir jo brolis, taip pat Steponas Šulskus, po pusmečio perėmęs vadovavimą šiam būriui. Jo būrys veikė Skiemonių valsčiaus rytinėje dalyje, 1945 m. pavasarį į jį susirinko apie 15–20 partizanų.

1946 m. balandį būriui išsisklaidžius, P. Banėnas-Šalna iš aktyvios kovos pasitraukė ir 1946–1949 m. slapstėsi Kaune, dirbo šaltkalviu.

1949 m. balandžio 10 d. Kaune jis buvo suimtas, kalintas Panevėžyje, nuo 1949 m. rugsėjo 20 d. – Vilniuje. 1949 m. rugpjūčio 6 d. Ypatingasis pasitarimas nuteisė jį 25 metus kalėti ir 5 metus tremties. 

Nuo 1949 m. rugsėjo 26 d. P. Banėnas buvo kalinamas Oziorlage (Irkutsko sr., Rusija). Peržiūrėjus bylą ir sutrumpinus bausmės laiką, 1955 m. gegužę jis buvo perkeltas į Maskvos (Rusija) kalėjimą, iš kurio 1956 m. rugsėjo 5 d. paleistas ir tą patį rudenį grįžo į Lietuvą.

Gyveno Kaune.

Buvo vedęs, žmona Kostė Banėnienė (1909–?) – žemdirbė, 1948–1956 m. tremtinė Krasnojarsko krašte (Rusija).

Mirė (?)