Mykolas SMOLSKIS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Smalstys, Michal Smolski
Gimimo data: 1751-09-27
Gimimo vietovė: Svėdasų valsčius

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, švietėjas, literatas

2018-04-29   |   Spausdinti

Studijavo Vilniaus akademijoje, baigė Vilniaus dvasinę seminariją.

Kai kurių šaltinių duomenimis, M. Smolskis buvo vienuolis jėzuitas.

Nuo XVIII a. pabaigos (apie 1786 m.) iki pat gyvenimo pabaigos 1826 m. M. Smolskis buvo Svėdasų (Anykščių r.) parapijos klebonas, nuo 1796 m. ar dar anksčiau – ir Kupiškio dekanas. 1794–1799 m., remiamas kunigaikščio Karolio Radvilos ir grafienės Pliaterienės, prie senosios mūrinės Svėdasų bažnyčios jis pristatė medinę, veikiančią iki šiol.

Vizituodamas Kupiškio dekanato parapijas, 1796 m. dekanas M. Smolskis išgirdo ir užfiksavo vikarų skundą apie tai, kad klebonai juos skriaudžia, skiria mažą algą, todėl jauni dvasininkai bėga iš parapijų į dvarus tarnauti kapelionais. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad parapijų klebonijose nėra knygų, skurdžios kunigų asmeninės bibliotekos.

Kupiškio dekanas M. Smolskis 1819 m. rudenį rado Pelyšų dvaro kapelionu tarnaujantį kunigą ir poetą Antaną Strazdą ir išreikalavo jo pasiaiškinimus, parašytus ant specialaus žyminio popieriaus, bažnytinei vadovybei dėl savito gyvenimo būdo ir eilėraščio "Pagrabas Palšio". Šie pasiaiškinimai tiksliausiai atspindi A. Strazdo požiūrį į žmogų ir literatūrinę kūrybą.

M. Smolskis buvo paskirtas ir Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos kanauninku.

M. Smolskis išleido maldų knygą "Uwogos ape ižganimu duszios" (1823 m.), vienas jos egzempliorius saugomas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonde. Jis taip pat 1796 m. parengė ir paliko rankraščiuose Kupiškio dekanato parapijų išsamų aprašymą.

Mirė 1826 m. lapkričio 7 (pagal naująjį kalendorių – 19) d. Svėdasuose (Anykščių r.).