Justinas GUDONIS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Radzevičius
Gimimo data: 1888-10-19
Gimimo vietovė: Mileikiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkas, valstybės tarnautojas

2017-02-17   |   Spausdinti

Iki 1928 m. J. Gudonis buvo J. Radzevičius, vėliau pakeitė pavardę.

Tėvai: Pranas Radzevičius (1856–1940) ir Elžbieta Rimkutė (Rimkevičiūtė)-Radzevičienė (1861–1933) – žemdirbiai, stambių ūkių nuomininkai. Augo aštuonių vaikų šeimoje su penkiomis seserimis ir dviem broliais. Broliai ir seserys: Konstancija Radzevičiūtė-Braždienė (1885–1978), Stasys Radzevičius-Radis (1890–1956) – inžinierius energetikas, valstybės tarnautojas, Veronika Radzevičiūtė-Butkienė (1893–1979), Liuda Radzevičiūtė-Savickienė (1896–1943), Aleksandra Radzevičiūtė-Balčiūnienė (1898–1982), Antanas Radzevičius-Gudonis (1901–1985) ir Adelė Radzevičiūtė-Visockienė (1904–1988).

Tėvams prasigyvenus ir įsigijus nuosavos žemės bei garinį malūną, užaugo Panemunėlyje (Rokiškio r.).

Baigė pradinę mokyklą. 1908 m. baigė Panevėžio realinę gimnaziją. 1908–1913 m. studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) miškų institute, įgijo miškininko išsilavinimą.

1914 m., iki Pirmojo pasaulinio karo, ir 1918 m., po karo, J. Radzevičius taksavo miškus Vologdos srityje (Rusija). 1919–1924 m. jis dirbo Smolensko (Rusija) miškotvarkos padalinyje vyriausiuoju taksuotoju, miškotvarkos būrio vedėju.

1924 m. J. Radzevičius grįžo į Lietuvą, dirbo miškotvarkos būrio vadu, nuo 1925 m. dirbo Lietuvos miškų departamente.

1925–1936 m. jis buvo Lietuvos miškų departamento girininkas specialistas, 1936 m. – Miškų tvarkymo skyrius referentas, 1937 m. – vyresnysis taksuotojas, 1938–1940 m. – miškininkas.

Dirbdamas Miškų departamente, J. Radzevičius-Gudonis tobulino, stengėsi palengvinti miškotvarkos specialistų darbą. Jis sukūrė naują busolės modelį, tinkantį poligono vidaus situacijos nuotraukai, palengvinantį melioracijos matavimus. Jis taip pat pasiūlė patobulintas žergles medžiams matuoti, patobulino liniuotes, juostas, miško taksos lenteles (1926 ir 1937 m.).

1940–1941 m. J. Gudonis dirbo Vyriausiosios miškų valdybos Statistikos skyriaus viršininku, 1941 m. buvo Statistikos skyriaus vedėjas.

1941–1942 m. jis buvo Miškų ūkio generalinės direkcijos miškininkas, 1942–1943 m. – Statistikos skyriaus referentas, 1943 m. – patarėjas, miškų urėdas.

1944 m. J. Gudonis buvo paskirtas Vyriausiosios miškų valdybos Miškų tvarkymo skyriaus viršininko pavaduotoju, vėliau dirbo Miško pramonės liaudies komisariato vyriausiuoju ekonomistu statistiku, Statistinės atskaitomybės sektoriaus statistiku. 1945–1948 m. jis buvo Miškotvarkos kontoros inžinierius, 1948–1951 m. dirbo būrio vadu, kol išėjo į pensiją.

Miškininkų spaudoje J. Gudonis paskelbė 11 straipsnių, dažniausiai rašė apie miško taksavimą.

Mirė 1960 m. kovo 8 d. Kaune. Palaidotas Kauno Aukštosios Panemunės kapinėse.

J. Gudonio biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).