Eugenijus MARCIUKAS
  Gimimo data: 1950-12-18
Gimimo vietovė: Vabalninkas (Biržų r.)

Trumpai:
Inžinierius statybininkas, verslininkas, vadovas

2014-04-17   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Marciukas (1923–2014) – pedagogas, valstybės tarnautojas, vadovas, ir Jonė Vajėgaitė-Marciukienė (1926–2003) – pedagogė, dainininkė. Sesuo Regina Marciukaitė-Tamošiūnienė – pedagogė, švietimo organizatorė.

1957–1960 m. mokėsi Vabalninko (Biržų r.) vidurinėje mokykloje. Tėvams persikėlus gyventi į Anykščius, 1960–1968 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1968–1973 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), įgijo inžinieriaus statybininko išsilavinimą.

1973–1982 m. E. Marciukas gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1973–1977 m. jis buvo Anykščių Statybos-remonto valdybos darbų vykdytojas, vyresnysis darbų vykdytojas, 1977–1982 m. dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriaus viršininku.

1982–1984 m. E. Marciukas baigė kursus Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje.

Nuo 1984 m. jis gyvena Jonavoje.

1984–1990 m. E. Marciukas buvo Lietuvos komunistų partijos Jonavos rajono komiteto darbuotojas: Pramonės ir transporto skyriaus vedėjas, antrasis sekretorius, pirmasis sekretorius. 1990–1991 m. jis buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos Jonavos skyriaus pirmininkas.

1991–1992 m. E. Marciukas dirbo valstybinės įmonės "Azotas" (dabar – akcinė bendrovė "Achema") vyriausiuoju architektu, 1992–1993 m. buvo šios įmonės Tiekimo skyriaus viršininkas, 1994–1998 m. – Aprūpinimo žaliavomis skyriaus, Realizacijos skyriaus viršininkas.

1998–2003 m. jis buvo uždarosios akcinės bendrovės "Agrochema" (prekės ir paslaugos žemės ūkiui) direktorius – pirmasis naujai įkurtos "Achemos grupės" įmonės vadovas, sukūręs jos struktūrą ir išplėtojęs pelningą veiklą. 2003–2005 m. jis dirbo koncerno "Achemos grupė" personalo direktoriumi.

2005–2009 m. E. Marciukas buvo akcinės bendrovės "Aušra" – koncernui "Achemos grupė" priklausančios spaustuvės Kaune generalinis direktorius. Jam vadovaujant senas tradicijas turinčioje knygų spausdinimo įmonėje realizuotas gamybos modernizavimo investicinis projektas.

2005–2009 m. jis buvo Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) tarybos narys, buvo išrinktas aktyviausiu šios asociacijos nariu (2007 m.).

1990–1995 m. E. Marciukas buvo išrinktas Jonavos rajono tarybos deputatu. Jis buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos ir Lietuvos valstiečių partijos narys, dabar yra Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys. E. Marciukas taip pat yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus pirmininkas.

Laisvalaikiu medžioja arba žvejoja.

Vedęs, žmona Regina Marciukienė (g. 1949 m.) – valstybės tarnautoja. Dukterys: Giedrė Marciukaitė-Ciukšienė (g. 1975 m.), Elmyra Marciukaitė (g. 1979 m.).