Jonas PAJARSKAS
  Gimimo data: 1939-12-22
Gimimo vietovė: Kuniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas kūno kultūros mokytojas, sporto organizatorius imtynių treneris ir teisėjas

2023-02-17   |   Spausdinti

Tėvai: Pranciškus Pajarskas (1906–?) ir Ona Gogelytė-Pajarskienė (1907–?) – žemdirbiai.

1953–1955 m. mokėsi Anykščių septynmetėje mokykloje, 1956–1960 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą 17-ojoje jos laidoje. Mokykliniais metais, lietuvių kalbos mokytojo Kazimiero Zulono paskatintas, domėjosi lietuvių kalba ir žurnalistika, rašė Anykščių rajono laikraščiui "Kolektyvinis darbas" daugiausia sporto tematika, buvo Jono Biliūno vidurinės mokyklos literatų būrelio narys, literatų laikraščio redaktorius.

Kūno kultūros mokytojo Antano Vingrio paskatintas, 1956–1968 m. J. Pajarskas aktyviai sportavo – bėgiojo ilgas distancijas, lankė klasikinių imtynių treniruotes pas Julių Malelę. Jis buvo Lietuvos imtynininkų rinktinės narys, 1960 m. tapo "Nemuno" draugijos spartakiados čempionu, 1958, 1968 m. "Nemuno" draugijos žaidynėse iškovojo sidabro medalius.

1962–1963 m. J. Pajarskas dirbo Anykščių rajono vykdomojo komiteto inspektoriumi.

1963–1990 m. jis buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. Tuo pačiu metu jis dirbo ir Mickūnų (Anykščių r.) aštuonmetės mokyklos bei Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytoju, buvo Anykščių vaikų-jaunių sporto mokyklos klasikinių imtynių treneris.

1963–1965 m. buvo Savanoriškos sporto draugijos "Nemunas" Anykščių rajono tarybos pirmininkas – pirmasis ėjęs veiklą pradėjusios draugijos vadovo pareigas. 

1978 m. jis neakivaizdžiai baigė Lietuvos kūno kultūros institutą Kaune, yra kūno kultūros dėstytojas treneris.

1990–2002 m. J. Pajarskas dirbo Anykščių vaikų-jaunių sporto mokykloje graikų-romėnų imtynių treneriu, nuo 1996 m. buvo vyriausiasis treneris.

Nuo 1992 m. jis buvo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos (dabar – Antano Vienuolio progimnazija) kūno kultūros mokytojas, kol išėjo į pensiją. 1995 m. jam suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Jis yra Lietuvos graikų-romėnų imtynių federacijos prezidiumo narys, 15 metų buvo šios federacijos Teisėjų kolegijos pirmininkas, taip pat buvo Lietuvos graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių federacijos atstovas Utenos apskrityje.

Nuo 1966 m. iki šiol J. Pajarskas yra imtynių teisėjas, Lietuvos imtynių federacijos teisėjų kolegijos narys. Jis buvo SSRS klasikinių imtynių teisėjas (nuo 1978 m.), nacionalinės kategorijos teisėjas. Jis teisėjavo SSRS Tautų spartakiadų imtynių varžybose, buvo vyriausiojo varžybų teisėjo pavaduotojas. J. Pajarskas yra ir šachmatų varžybų teisėjas.

Jis parengė ir išleido jubiliejinį publicistikos ir dokumentų rinkinį, skirtą imtynių 50-mečiui Anykščiuose, "Anykščių imtynių ąžuolai" (su Juliumi Malele, 2006 m.).

J. Pajarskui suteiktas Lietuvos SSR kūno kultūros ir sporto žymūno vardas (1986 m.), Lietuvos SSR nusipelniusio trenerio vardas (1989 m.). Jis apdovanotas Norvegijos imtynių federacijos medaliu už tarptautinius imtynininkų ryšius (1994 m.), Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu "Už nuopelnus Lietuvos sportui" (1996 m.), Tarptautinio olimpinio komiteto ir Tarptautinės imtynių federacijos diplomu už ypatingą indėlį vystant imtynių sportą (2001 m.), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto antrojo laipsnio ženklu "Už nuopelnus" (2019 m.), Lietuvos imtynių federacijos Atleto aukso ženklu (2020 m.).

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu mėgsta grybauti.

Vedė 1972 m. balandžio 30 d. Anykščiuose, žmona Sofija Šermukšnytė-Pajarskienė (g. 1948 m.) – pedagogė biologijos mokytoja. Duktė Živilė Pajarskaitė-Rosinienė.