Alfonsas DAGELIS
  Gimimo data: 1923-12-25
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, vadovas

2020-03-23   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Dagelis (1879–1971) iš Upytės ir Anatalija Baltušnikaitė-Dagelienė (1896–1979) – žemdirbiai. Sesuo Ona Dagelytė-Andziulienė (1932–1977) – spaustuvininkė.

Baigė Rukiškio (Anykščių r.) pradžios mokyklą, mokėsi Raguvos (Panevėžio r.) progimnazijoje, 1944 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Mokykliniais metais buvo prosovietinių partizanų "Gražinos" būrio ryšininkas.

1944 m. A. Dagelis dirbo Raguvos malūne buhalteriu, 1944–1945 m. buvo komjaunimo Panevėžio apskrities instruktorius. 1945–1946 m. jis mokėsi Vilniaus partinėje mokykloje.

Baigęs mokslą, 1946 m. spalio mėnesį A. Dagelis pradėjo leisti Kupiškio apskrities laikraštį "Stalino keliu" (nuo 1961 m. – "Komunizmo keliu", dabar – "Kupiškėnų mintys") ir 1946–1949 m. buvo pirmasis jo redaktorius.

Tuo pačiu metu jis dirbo ir respublikinio dienraščio "Tiesa" korespondentu Kupiškio ir Rokiškio rajonuose, 1949–1953 m. buvo šio laikraščio korespondentas Šiaulių srityje.  

1953–1956 m. jis buvo laikraščio "Panevėžio tiesa" redakcijos skyriaus vedėjas. 1956–1982 m., iki gyvenimo pabaigos, A. Dagelis buvo "Panevėžio tiesos" (dabar – "Panevėžio balsas") laikraščio redaktorius.

1958 m. jis neakivaizdžiai baigė lituanistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute.

Jo iniciatyva Panevėžio krašte buvo išplėtota laikraščio bendradarbių veikla: visuose Panevėžio rajono kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose ir kitose žemės ūkio įmonėse buvo įkurti "Panevėžio tiesos" korespondentų postai. Jiems priklausę partinių organizacijų sekretoriai, bibliotekų vedėjai, brigadininkai reguliariai teikė informaciją laikraščio redakcijai.

Nuo 1958 m. A. Dagelis pradėjo leisti Panevėžio laikraštį 5 kartus per savaitę, o jo tiražą išaugino daugiau nei penkis kartus.

A. Dagelis daug metų vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos "Aukštaitijos" kūrybinio susivienijimo valdybai. Jis taip pat surengė du pirmuosius Juostininkų kraštiečių susitikimus ir taip pradėjo šią tradiciją, gyvuojančią iki šiol, padėdavo kraštiečiams, ištiktiems socialinių rūpesčių ar valdžios persekiojamiems. Jo iniciatyva juostininkiečiai pradėjo sodinti kraštiečių gojelį.

Jis parengė ir išleido brošiūrą "Panevėžys" (1960 m.), publicistikos rinkinį "Dviveidžiai" (1962 m.), turistinius leidinius "Panevėžys" (1969 m.), "Po Panevėžio apylinkes" (1972 m.), bukletą "Panevėžio m. kultūros paminklai" (1978 m.).

A. Dageliui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio žurnalisto garbės vardas (1973 m.).

Buvo vedęs, žmona Judita Šimonėlytė-Dagelienė (1924–1977) – medikė. Išsiskyrė. Vaikai: Gediminas Dagelis (g. 1956 m.) – darbininkas, Rasa Dagelytė-Gudkovienė (g. 1961 m.) – medikė.

Buvo vedęs, žmona Zanė Veronika Baltušnikaitė-Dagelienė (1933–2010).

Mirė 1982 m. vasario 1 d. Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Kapą ženklina taisyklinga juodo šlifuoto akmens paminklinė stela su iškaltu įrašu: "Dageliai / Alfonsas / 1923–1982 / Veronika / 1933–2010".