Vytautas VITKŪNAS
  Gimimo data: 1937-03-01
Gimimo vietovė: Burbiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kalbininkas, literatas poetas, vertėjas

2013-12-10   |   Spausdinti

Motina Elena Vitkūnienė (1912–2012) – žemdirbė, kaimo giedotoja. Augo 6 vaikų šeimoje su 4 seserimis ir broliu. Nuo gimimo turi fizinę negalią – yra mažo ūgio, be rankų ir deformuotomis kojomis.

Mokyklos nelankė, iki 1961 m. mokėsi savarankiškai namuose, padedamas vyresniosios sesers Stasės. Išmoko rašyti dailyraščiu, laikydamas pieštuką kojų pirštais arba dantimis, toliau lavinosi savarankiškai.

Gavęs Švietimo ministerijos leidimą, V. Vitkūnas Utenos 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla) eksternu išlaikė 7 klasių baigimo egzaminus, o 1961 m. ten pat – ir  viduriniojo mokslo egzaminus, gavo brandos atestatą.

Paskatintas pedagogo ir rašytojo Rapolo Šaltenio, jis studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, 1966 m. įgijo kalbininko lituanisto išsilavinimą.

Baigęs studijas, 1966–1969 m. V. Vitkūnas gyveno Vilniuje iš invalidumo pensijos, negalėdamas rasti darbo, bendradarbiavo spaudoje, trumpai dirbo teletaipo juostų vertėju Lietuvos telegramų agentūroje ELTA. 

1969–1997 m. jis dirbo leidykloje "Mintis" iš pradžių korektoriumi, o vėliau iki pensijos – kalbos redaktoriumi. Vėliau jis dirbo kalbos redaktoriumi pagal trumpalaikes sutartis.

Nuo 1951 m. V. Vitkūnas rašo tradicinės eilėdaros eilėraščius, vaizdelius, savo kūrybą nuo 1956 m. spausdino Anykščių rajono laikraštyje "Kolektyvinis darbas", šalies spaudoje, rašo knygų recenzijas, trumpas anotacijas. Kaip žmonių su negalia sąjungos narys bendradarbiauja leidiniuose "Bičiulystė", "Bičiulis". Jo kūriniai buvo spausdinti neįgaliųjų kūrybos almanache "Prakalbintos akimirkos" (2001 m.), straipsnių rinkinyje "Burbiškis" (2003 m.), literatų poezijos rinkiniuose.

Iš rusų kalbos V. Vitkūnas išvertė 13 knygų, tarp jų: 

1969 m. – Jurijaus Korineco "Ten, už upės toli" (apysaka).

1974 m. – Aleksandro Ivičiaus "70 galiūnų".

1976 m. – Zojos Voskresenskajos "Brangus vardas" (apsakymėliai vaikams).

1977 m. – Levo Uspenskio "Mažasis trimitininkas" (apsakymas vaikams).

1978 m. – Aleksandro Afanasjevo "Piktosios žąsys" (pasaka mažiesiems).

1986 m. – Michailo Zoščenkos "Visų svarbiausia" (apsakymai).

Šeimos nesukūrė.