Juozapas Aleksejus JELENSKIS
  Gimimo data: 1756-00-00
Gimimo vietovė: Šventupio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Politikas utopistas, visuomenininkas

2016-08-19   |   Spausdinti

Tėvai – Lietuvos bajorai.

Iki 1786 m. J. A. Jelenskis gyveno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vėliau išvyko į Rusijos imperiją ir ten liko iki gyvenimo pabaigos.

1786–1790 m. jis dirbo Rusijos dvaruose ekonomu, matininku. 1790–1794 m. gyveno Sankt Peterburge, prižiūrėjo atiduotus darbams dvarininkų baudžiauninkus.

Gyvendamas Rusijos imperijos sostinėje, J. A. Jelenskis užmezgė ryšius su religinės caro valdžios opozicijos – sentikių bendruomenės radikaliuoju sparnu.

1794 m. Lietuvoje ir Lenkijoje prasidėjus valstiečių sukilimui, J. A. Jelenskis parašė ir platino per valstiečius tariamą Lenkijos karaliaus manifestą dėl respublikos įvedimo, baudžiavos, dvarininkų žemėvaldos ir luominių privilegijų panaikinimo.

J. A. Jelenskis parašė utopistinį veikalą "Gera žinia Rusijos Izraeliui, tai yra sentikiams, ištikimiems Dievui" (1794 m.). Šiame kūrinyje jis akcentavo laisvės, brolybės ir lygybės idėjas, dėstė absoliutinės feodalinės santvarkos panaikinimo ir neklasinės visuomenės sukūrimo Rusijoje programą. 

Už anticarinę veiklą J. A. Jelenskis buvo suimtas ir 1794–1801 m. kalintas Solovkų salos vienuolyne Baltojoje jūroje (Archangelsko sritis, Rusija).

Nuo 1804 m. iki gyvenimo pabaigos jis praleido uždarytas Suzdalės vienuolyne.

Mirė 1813 m. kovo 23 d. Suzdalėje (Rusija).