Stanislavas DUBAUSKAS
  Gimimo data: 1936-07-01
Gimimo vietovė: Kurkliai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas bibliografas, bibliotekininkas, pedagogas

2013-01-18   |   Spausdinti

Augo Plaštakos kaime (Anykščių r.).

1954–1955 m. S. Dubauskas buvo Jonavos rajoninės bibliotekos vedėjas.

1962 m. jis baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo bibliotekininko ir bibliografo išsilavinimą.

1964–1965 m. S. Dubauskas dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo knygų tvarkymo skyriaus vedėju.

Nuo 1964 m. jis dirbo Vilniaus universiteto dėstytoju, nuo 1973 m. – docentas.

1966–1969 m. jis tęsė studijas Maskvos (Rusija) kultūros instituto aspirantūroje, 1970 m. ten apsigynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją "Universalių mokslinių bibliotekų knygų fondų komplektavimo ir naudojimo problemos", 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, komunikacijos ir informacijos daktaras.

1972 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete įsteigus Bibliotekininkystės ir bibliografijos katedrą, S. Dubauskas 1972–1981 m. dirbo pirmuoju jos vedėju. 1981–1989 m. jis buvo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prodekanas. Vėliau iki 2000 m. jis dirbo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės katedroje docentu, buvo Komunikacijos fakulteto tarybos narys.

1989–1992 m. S. Dubauskas buvo atkurtos Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmosios tarybos narys.

S. Dubauskas parašė ir paskelbė mokslinių darbų dėstymo metodikos, bibliotekų veiklos integracijos, dokumentų fondų sudarymo teorijos ir metodikos klausimais.

S. Dubausko moksliniai ir metodiniai leidiniai:

1967 m. – "Bibliotekų fondų komplektavimo šaltiniai" (kitas leidimas – 1977 m.).

1972 m. – "Kursiniai darbai : metodiniai nurodymai studentams-bibliotekininkams".

1978 m. – "Diplominių darbų apipavidalinimo ir gynimo metodiniai nurodymai : (skiriama bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės studentams)".

1980 m. – "Kursiniai darbai : metodiniai nurodymai bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės studentams".

1981 m. – "Kauno vakarinio fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos spec. studentų praktikų organizavimas" (metodinis leidinys).

1990 m. – "Teoriniai bibliotekininkystės pagrindai" (monografija, su kitais autoriais, kitas leidimas – 1995 m.).

1994 m. – "Bendrieji bibliotekų fondų komplektavimo klausimai".

S. Dubauskas sudarė rinkinį "Bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete" (1999 m.). Jis taip pat parengė ir išleido Dalės Lukienės paskaitų konspektus "Bibliotekos fondo komplektavimo organizavimas" (1996 m.), konsultavo bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodyno "Bibliotekos fondai" (1999 m.) sudarytojus Nijolę Bliūdžiuvienę ir Vytautą Rimšą, parengė straipsnius enciklopediniam žinynui "Knygotyra" (1997 m.) ir buvo jo redaktorių kolegijos narys.

Jis taip pat publikavo mokslinių ir metodinių straipsnių bibliotekininkystės klausimais mokslo darbų rinkinyje "Lietuvos bibliotekų fondų istorija XX amžiuje" (1994 m.), specializuotoje spaudoje:  "Neakivaizdinės bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete 1953–1997 m." (1999 m.), "Mokslinių kadrų rengimas: aspirantūra ir doktorantūra" (1999 m.) ir kt., skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose.