Nijolė TUBIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jasikonytė
Gimimo data: 1949-04-17
Gimimo vietovė: Bebrūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, socialinės veiklos organizatorė, vadovė

2015-06-16   |   Spausdinti

Tėvai: Vincas Jasikonis ir Janina Čaikauskaitė-Jasikonienė – žemdirbiai.

1956–1967 m. mokėsi Kavarsko (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. 1967–1972 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1967–1989 m. N. Tubienė dirbo Ažuožerių (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1989–1997 m. ji buvo šios mokyklos direktorė, paskutinė ėjusi šias pareigas, kol mokykla pertvarkyta į pradinę. N. Tubienė buvo vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, turėjo II vadybos kvalifikacinę kategoriją. Ji parengė programas darbui su asocialių šeimų vaikais.

1997 m. N. Tubienės iniciatyva likusiose laisvose Ažuožerių pagrindinės mokyklos patalpose buvo įsteigti vaikų globos namai, kuriuose augo apie 15 vaikų, laikinai likusių be tėvų globos. 1997–2005 m. ji dirbo Ažuožerių vaikų globos namų direktore. Vaikų globos namai palaikė ryšius su Odeshogo (Švedija), Oso (Norvegija) savivaldybėmis, Danijos nevyriausybinėmis organizacijomis, gavo jų paramą. 2005 m. Anykščių rajono savivaldybė likvidavo šią globos įstaigą.

2005–2010 m. N. Tubienė buvo Nijolės Tubienės šeimynos motina, globojo iki 10 vaikų. 2010–2011 m. ji buvo Jokūbavos vaikų šeimynos steigėja ir vadovė-motinėlė, tęsė tą pačią veiklą, kol ją perdavė sūnaus ir marčios Nerijaus ir Simonos Tubių įsteigtai Jokūbavos šeimynai, išeidama į pensiją.

Ištekėjo 1970 m., vyras Vytautas Tubis (g. 1951 m.) – elektrikas. Vaikai: Laimonas Tubis (g. 1972 m.) – inžinierius, valstybės tarnautojas, Nerijus Tubis (g. 1979 m.) – pedagogas, socialinis darbuotojas. Globotinis Mindaugas Zakaras (g. 1996 m.).