Valentinas PATUMSIS
  Gimimo data: 1950-08-16
Gimimo vietovė: Liepdegėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius, politikas, savivaldos organizatorius, visuomenininkas

2024-04-23   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Patumsis ir Julijona Dilytė-Patumsienė (1928–2022) – žemdirbiai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Seserys: Zita Patumsytė-Vytėnienė (g. 1952 m.) – pedagogė rusų kalbos mokytoja ir Alma Patumsytė-Jakeliūnienė (g. 1955 m.) – ekonomistė, verslininkė. 

1957–1960 m. mokėsi Aleininkų (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1960–1961 m. – Liepdegėnų pradinėje mokykloje, 1961–1965 m. baigė Ažuožerių (Anykščių r.) aštuonmetę mokyklą. 1965–1969 m. toliau mokėsi Vilniaus politechnikume. 1969–1974 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo elektros tinklų ir sistemų inžinieriaus išsilavinimą.

1974–1991 m. V. Patumsis dirbo mokslinį darbą Lietuvos Mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institute, buvo Didelių energetikos sistemų laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

1976–1980 m. jis neakivaizdžiai tęsė studijas Fizikinių-techninių energetikos problemų instituto aspirantūroje.

1991 m. V. Patumsis su šeima grįžo gyventi į gimtinę Liepdegėnuose ir čia 1991–1997 m. ūkininkavo.

1997–2000 m. V. Patumsis Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąraše buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu ir dirbo Anykščių rajono savivaldybės mero (Sauliaus Nefo) pavaduotoju.

Baigęs kadenciją, 2000–2005 m. jis vėl ūkininkavo. 2005–2007 m. V. Patumsis dirbo uždarosios akcinės bendrovės "Anykščių komunalinis ūkis" darbų saugos specialistu.

2007–2011 ir 2011–2015 m. V. Patumsis dirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (Viliaus Juodelio) pavaduotoju, šias pareigas eidamas dvi kadencijas iš eilės.

Eidamas šias pareiga, jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos pirmininkas (nuo 2008 m.), konkurso-apžiūros "Gražiausia sodyba" rajono vertinimo komisijos pirmininkas (nuo 2008 m.), vadovavo įvairioms laikinosioms savivaldybės komisijoms.

V. Patumsis nuo 1995 m. buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, iki 2008 m. – partijos Lietuvos krikščionys demokratai Anykščių skyriaus pirmininkas. Po partijų susijungimo nuo 2008 m. jis buvo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Anykščių skyriaus narys.

1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m. ir 2007 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas šios partijos sąraše, Kaimo reikalų komiteto narys. Pradėjęs 2007–2011 m. kadenciją, 2007 m. jis pasitraukė iš Tarybos dėl užimtų pareigų savivaldybės administracijoje.

V. Patumsis buvo labdaros fondo "Dabužių bendruomenės namai" steigėjas ir valdybos pirmininkas, Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios pastoracinės tarybos pirmininkas, nuo 2015 m. – ir Anykščių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos narys.

Susituokė 1981 m., žmona Liudmila Aranauskaitė-Patumsienė (1953–2016) iš Kauno – žemdirbė ūkininkė, visuomenininkė. Liko našlys. Vaikai: Agnė Patumsytė (g. 1982 m.), Pranas Patumsis (g. 1983 m.), Povilas Patumsis (g. 1984 m.) – žemdirbys ūkininkas, Gabrielės Griauzdaitės-Patumsienės vyras.

Mirė 2023 m. gruodžio 5 d. Anykščių ligoninėje. Palaidotas Peslių (Anykščių r.) kapinėse šeimos kape. Kapą ženklina masyvus medinis kryžius ir pilkai rausvas akmuo, jo šlifuotame fasade iškaltas ir bronzuotas įrašas: "Patumsiai / Liudmila 1953.11.10–2016.11.30".