Antanas GRIŠKEVIČIUS
  Gimimo data: 1906-01-27
Gimimo vietovė: Jakšiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkas, visuomenininkas, politinis kalinys

2018-02-25   |   Spausdinti

Tėvas Matas Griškevičius. Brolis Pranas Griškevičius (1900–?), sesuo Monika Griškevičiūtė (1904–?) – 1941–1956 m. tremtinė.

1919–1923 m. baigė keturias Ukmergės gimnazijos klases. 1923–1927 m. studijavo Dotnuvos žemės ūkio technikumo Miškininkystės skyriuje, įgijo miškininko išsilavinimą, 1934 m. jam buvo suteiktas specialybės pažymėjimas.

1927 m. A. Griškevičius dirbo Varėnos miškų urėdijoje vyresniuoju eiguliu, kol buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę atlikti karinės tarnybos. 1928 m. jis buvo demobilizuotas į atsargą, turėjo jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį.

1928–1931 m. jis dirbo Trakų miškų urėdijos Aukštadvario girininkijoje, 1928–1930 m. buvo III eilės girininkas, 1930–1931 m. – I eilės girininkas.

1931–1938 m. A. Griškevičius dirbo Biržų miškų urėdo pavaduotoju, 1938–1940 m. buvo Pasvalio III eilės miškų urėdas – pirmasis naujos Pasvalio urėdijos vadovas.

Gyvendamas Aukštadvaryje, A. Griškevičius įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, nuo 1930 m. buvo šaulys. Persikėlęs į Biržus, nuo 1931 m. jis kiek laiko buvo Biržų šaulių kuopos vadas. Nuo 1933 m. jis buvo ir Lietuvos tautininkų sąjungos narys, 1938 m. pusmetį ėjo šios sąjungos Pasvalio skyriaus sekretoriaus pareigas.

1941 m. birželio 14 d. Pasvalyje jis patyrė sovietines represijas – buvo suimtas, išvežtas ir be teismo įkalintas Rešotų lageryje (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr., Sibiras, Rusija). 1943 m. sausio 2 d. Ypatingasis pasitarimas "už aktyvią kovą prieš darbininkų klasę ir revoliucinį judėjimą" už akių jį nuteisė dešimt metų kalėti lageryje.

Mirė 1943 m. liepos 2 d. Rešotų lageryje (Krasnojarsko kr., Rusija). Buvo palaidotas bendrame kalinių kape, palaidojimo vieta nežinoma.

A. Griškevičiaus biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).