Kęstutis Petras SUKAREVIČIUS
  Gimimo data: 1938-09-03
Gimimo vietovė: Skiemonys (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas gydytojas oftalmologas, pedagogas, tremtinys

2021-10-25   |   Spausdinti

Tėvai: Adolfas Sukarevičius (1903–?) – tarnautojas, 1941–1957 m. politinis kalinys ir tremtinys, ir Veronika Žukaitė-Sukarevičienė (1909–1997) – pedagogė pradinių klasių mokytoja, 1941–1946 m. tremtinė.

Vaikystėje 1941 m. birželio 14 d. su motina buvo ištremtas, gyveno Talmenkoje (Barnaulo r., Altajaus kr., Rusija), tėvas tuo metu buvo kalinamas lageriuose. 1946 m. liepos 15 d. pabėgęs iš tremties, su motina jis nelegaliai grįžo į gimtinę ir augo Skiemonyse (Anykščių r.) pas senelius. 

1946–1957 m. baigė Skiemonių vidurinę mokyklą. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Murmansko srityje (Rusija), 1960–1965 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą, pasirinko akių ligų specializaciją.

Nuo 1965 m. iki gyvenimo pabaigos K. Sukarevičius dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Vilniuje.

1970 m. Odesos (Ukraina) N. Pyrogovo medicinos institute K. Sukarevičius apsigynė disertaciją "Tinklainės trauminės atšokos klinikos ypatybės ir jos chirurginio gydymo efektyvumas", buvo medicinos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, medicinos daktaras.

1974–1983 m. K. Sukarevičius vadovavo akių ligų kursui Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, nuo 1976 m. buvo docentas.

1983 m. perkėlus iš Respublikinės Vilniaus klinikinės Raudonojo Kryžiaus ligoninės Akių ligų skyrių į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų II chirurgijos kliniką, 1983–1990 m. K. Sukarevičius ten buvo Akių ligų kurso vadovas, kol kursas buvo reorganizuotas į Akių ligų kliniką.

K. Sukarevičius dalyvavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto habilitacijos komitetuose ir jiems vadovaudavo.

Jis parašė ir išleido antrąjį Lietuvos medicinos istorijoje vadovėlį "Akių ligos" (su E. Daktaravičiene ir G. Juodkaite, 1992 m.).

Buvo vedęs, žmona Jūratė Galinaitytė (1940–2012). Sūnus Marius Sukarevičius.

Mirė 2004 m. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse (18 sektorius). Kapą ženklina paminklinė kompozicija – žema sienutė su iškaltu V. Galinaičio portretiniu bareljefu ir įrašais: "Kęstutis Petras / Sukarevičius / 1938–2004", "Viktoras Galinaitis / 1911–1982 / Jūratė Galinaitytė / 1940–2012" ir "Vanda / Galinaitienė / 1912–2004".