Kazimieras Rapolas MAIGYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Moigis
Gimimo data: 1800-10-24
Gimimo vietovė: Peniankų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dvarininkas bajoras, kraštotyrininkas, švietėjas

2022-10-20   |   Spausdinti

Gimimo data nustatyta pagal Anykščių parapijos krikšto metrikų įrašą. Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1800 m. lapkričio 5 d.

Senelis Mykolas Moigis. Tėvai: Jonas Maigys ir Benedikta Vercinskaitė-Maigienė – dvarininkai bajorai.

K. R. Maigys buvo Zaviesiškio dvaro savininkas ir valdytojas, šiame dvare praleido didžiąją gyvenimo dalį. Jis rūpinosi valstiečių švietimu ir buities sąlygomis.

XIX a. pirmojoje pusėje beveik tris dešimtmečius, apie 1822–1849 m., jis buvo ir Avižienių (Utenos r.) dvaro valdytojas, taip pat dirbo Alantos dvaro (Molėtų r.) ir Savičiūnų dvaro (Anykščių r.) įgaliotiniu (plenipotentu), tarnaudamas tų dvarų savininkui Tadeušui Pac-Pomarneckiui. Jis organizavo naujų Alantos dvaro rūmų statybą, peizažinio parko įrengimą. Alantos dvaro savininkas ketino palikti K. R. Maigiui testamentu šį dvarą, bet jo testamentas buvo suklastotas ir valia neįgyvendinta.

Jis rinko liaudies dainas, sukauptą tautosaką siuntė istorikui Simonui Daukantui, tuo metu dirbusiam Sankt Peterburge (Rusija). K. R. Maigys su juo bičiuliškai susirašinėjo 1845–1852 m. ir buvo laikomas itin išsilavinusiu šviesuoliu. Jis pateikė ne tik tautosakos tekstus, bet ir aprašė jų pateikėjus, dainų turinį bei dainavimo būdą, nurodė autorinių dainų ir eilėraščių (Antano Strazdo ir kitų) autorius.

Išlikę aštuonių K. R. Maigio laiškų, rašytų S. Daukantui, nuorašai, kurie buvo išspausdinti leidinyje "Medega S. Daukanto biografijai" (1898 m.), juose yra daugiau kaip 30 dainų, poezijos tekstų, kelios patarlės.

Vedė 1823 m. gegužės 24 d. Anykščių bažnyčioje (sutuokė klebonas Kletas Venckavičius), žmona Joana Kryžanauskaitė (1802–1864) iš Anykščių – dvarininkė bajorė. Užaugino dvi dukteris ir tris sūnus, kiti vaikai mirė maži. Dukterys: Benedikta Juzefa Joana Maigytė-Budzevičienė (1833 – po 1858) ir Kazimiera Koleta Moigytė (1838 – po 1864), sūnūs: Ambraziejus Moigis – dvarininkas, Zaviesiškio dvaro paveldėtojas, Tadas Moigis (1828–1834) – mirė vaikystėje, Vladislovas Maigys (1830–1837) – mirė vaikystėje, Tadas Jonas Anupras Moigis (1835–1904) – gydytojas, visuomenininkas, Panevėžio Moigių dinastijos pradininkas, ir Jonas Adomas Moigis (1839–1865) – studentas matematikas, 1863 m. sukilimo dalyvis.

Anūkai (sūnaus Tado Jono Anupro vaikai): Jonas Mykolas Antanas Moigis (1867–1933) – teisininkas, notaras, Liudvika Veronika Moigytė (apie 1870 – apie 1919), Stanislava Moigytė-Trejienė (apie 1877 – 1945), Zigmantas Moigis (1885–1922) – agronomas.

Mirė 1858 m. balandžio 5 d. Zaviesiškyje (Anykščių r.). Palaidotas Kavarsko kapinėse. Apytikrę kapavietės vietą liudija išlikęs tarp kitų kapų gulintis antkapinis paminklas-stela su įrašu lenkų kalba: "Tu spoczywaje zwloki / S. P. / Kazimierza / Moygisa / + w 58 roku žycia / 5 kwietnia 1858 r. / Pokoj jogo Duszy".

Beletrizuota K. R. Maigio gyvenimo istorija aprašoma Rimanto Vanago dokumentinės publicistikos knygoje "Peslių akademija" (2011 m.).