Valentinas NENIŠKIS
  Gimimo data: 1955-06-07
Gimimo vietovė: Moliakalnio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Veterinarijos gydytojas, savivaldos organizatorius

2019-09-15   |   Spausdinti

Tėvai: Bronius Neniškis (1925–2015) iš Svėdasų – žemdirbys, vairuotojas, ir Bronė Gikytė-Neniškienė (1925–2006) iš Moliakalnio – žemdirbė. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais, buvo vyriausias. Broliai: Kęstutis Neniškis (g. 1959 m.) – restauratorius ir Jonas Neniškis (g. 1962 m.) – žemdirbys zootechnikas, ūkininkas.

1962–1973 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1973–1979 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgijo veterinarijos gydytojo išsilavinimą.

Nuo 1979 m. V. Neniškis gyvena ir iki pensijos dirbo Svėdasuose.

1979–1984 m. jis dirbo Svėdasų tarpkolūkinėje gyvulininkystės įmonėje (kiaulininkystė) veterinarijos gydytoju, 1984–1992 m. buvo Svėdasų kolūkio vyriausiasis veterinarijos gydytojas.

1992–1996 m. V. Neniškis buvo Valentino Neniškio veterinarijos įmonės savininkas, vertėsi privačia veterinarijos paslaugų veikla, kol šią individualią įmonę likvidavo.

1994–1995 m. jis buvo uždarosios akcinės bendrovės "Laras" medienos apdirbimo cecho darbininkas.

1995–2019 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnijos seniūnas – pirmasis šios seniūnijos vadovas ir ilgiausiai Anykščių rajone tokias pareigas ėjęs savivaldos pareigūnas, kol 2019 m. liepą išėjo į pensiją.

V. Neniškis subūrė visuomeninei veiklai Svėdasų bendruomenės aktyvą, rėmė ir skatino kultūrines svėdasiškių tradicijas, rūpinosi krašto kultūros paveldo saugojimu ir populiarinimu. Jo iniciatyva 2003 m. buvo parengtas ir įteisintas Svėdasų herbas, sukurta miestelio vėliava, paruoštas ir Svėdasų himnas, buvo reguliariai švenčiamos miestelio ir seniūnijos kaimų šventės. V. Neniškis bendradarbiauja Anykščių rajono spaudoje, paskelbė per 20 straipsnių Svėdasų tematika.

1998–2019 m. jis buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys.

Už aktyvią visuomeninę veiklą, puoselėjant Svėdasų krašto tradicijas, V. Neniškis apdovanotas Garbės raštais, diplomais ir padėkomis. Jam skirta mažoji Vaižganto premija už nuopelnus Svėdasų kraštui (2019 m.).

Laisvalaikiu žvejoja, skaito knygas, groja lūpine armonikėle, mėgsta meistrauti iš medžio.

Vedė 1977 m., žmona Zita Januškaitė-Neniškienė (g. 1952 m.) – gydytoja, vadovė. Vaikai: Laura Neniškytė-Maišelienė (g. 1979 m.) – socialinė darbuotoja, Vaidotas Neniškis (g. 1980 m.) – pedagogas kūno kultūros mokytojas.

Išsami V. Neniškio biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).