Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Zita RINGELEVIČIENĖ
2021-04-06

Vardas: Zita
Pavardė: RINGELEVIČIENĖ
Gimimo data: 1958-05-18
Gimimo vieta: Kilėvos k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė, valstybės tarnautoja, savivaldos organizatorė


1980 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojos išsilavinimą.

1980–1985 m. Z. Ringelevičienė dirbo Joniškėlio (Pasvalio r.) žemės ūkio technikume dėstytoja.

Nuo 1985 m. iki šiol ji gyvena ir dirba Utenoje.

1985–1989 m. ji buvo Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokyklos mokytoja, 1989–1991 m. – Lietuvos komunistų partijos Utenos rajono komiteto instruktorė.

1991–1995 m. ji dirbo pedagoginį darbą Utenoje, 1995–1999 m. buvo Utenos apskrities valdytojo sekretorė, Administracinio skyriaus viršininkė.

1999–2001 m. Z. Ringelevičienė dirbo Utenos apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamente Parengimo skyriaus vedėja.

2001–2010 m. ji buvo Utenos apskrities viršininko administracijos sekretorė, Personalo ir ūkio skyriaus vedėja, kol administracija buvo likviduota. Ji taip pat buvo Utenos apskrities viršininko garbės ženklo skyrimo komisijos pirmininkė (nuo 2008 m.), Lietuvos apskričių vadovų sąjungos narė stebėtoja. Z. Ringelevičienė apskrities viršininko administracijoje buvo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2007 m. ji baigė studijas Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, įgijo viešojo administravimo magistrės išsilavinimą.

2010–2011 m. Z. Ringelevičienė buvo Utenos rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja. Nuo 2011 m. iki šiol ji dirba Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 2021 m. kovo ji vykdo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas.

Nuo 2015 m. ji yra asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė.

1990–2001 m. Z. Ringelevičienė buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narė, nuo 2001 m. iki šiol yra Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos rajono skyriaus narė, nuo 2005 m. – skyriaus pirmininko pavaduotoja, šios partijos tarybos narė. Nuo 2015 m. ji laikinai ėjo šios partijos Utenos skyriaus pirmininkės pareigas.

Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše ji buvo išrinkta Utenos rajono savivaldybės 2007–2011 m. kadencijos tarybos nare, buvo Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto narė bei Kontrolės komiteto narė, bet 2010 m. pabaigoje pasitraukė iš tarybos, nebaigusi kadencijos, nes pradėjo eiti pareigas savivaldybės administracijoje.

Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše ji buvo išrinkta Utenos rajono savivaldybės 2015–2019 m. kadencijos tarybos nare, bet atsisakė mandato dėl užimamų pareigų. Tos pačios partijos sąraše ji buvo išrinkta ir Utenos rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos tarybos nare, bet atsisakė mandato dėl užimamų pareigų.

Z. Ringelevičienė yra Užpalių, Utenos ir Anykščių LIONS klubo narė.

Laisvalaikiu mėgsta keliauti, skaityti, būti gamtoje.

Ištekėjusi, vyras Rimvydas Ringelevičius – tarnautojas. Vaikai: Aivaras Ringelevičius ir Indrė Ringelevičiūtė.