Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Aldona GAIDIMAUSKIENĖ
2013-11-11

Vardas: Aldona
Pavardė: GAIDIMAUSKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Babickaitė
Gimimo data: 1937-08-03
Gimimo vieta: Nemeirių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Vaistininkė, tremtinė


Tėvai: Petras Babickas (?–1958) ir Albina Babickienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 30 hektarų žemės, 1948–1958 m. tremtiniai. Augo keturių vaikų šeimoje su seserimi ir dviem broliais, buvo trečioji. Sesuo ir broliai: Genė Babickaitė-?, Alfonsas Babickas ir Jonas Babickas – tremtiniai.

1948 m. gegužės 22 d. su tėvais, broliais ir seserimi A. Babickaitė buvo ištremta į Orešnos gyvenvietę (Manos rajonas, Krasnojarsko kraštas, Sibiras, Rusija), augo sunkiomis tremties sąlygomis.

1948–1957 m. baigė Orešnos vidurinę mokyklą. 1957–1959 m. mokėsi Krasnojarsko farmacijos mokykloje, įgijo vaistininkės specialybę.

1959 m. grįžusi į Lietuvą, A. Babickaitė 1959–1961 m. dirbo Kavarsko (Anykščių r.) vaistinėje asistente.

Nuo 1961 m. iki šiol ji gyvena Kupiškyje, 1961–1993 m. dirbo Kupiškio vaistinėje asistente, kol išėjo į pensiją ir pradėjo ūkininkauti šeimos ūkyje.

A. Gaidimauskienė buvo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos konservatorių, dabar yra Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narė.

Ištekėjusi, vyras ? Gaidimauskas – žemdirbys ūkininkas. Duktė Vitalija Gaidimauskaitė (g. 1980 m.) – tarnautoja.

A. Gaidimauskienės gyvenimas ir likimas pristatyti Reginos Stonkutės-Žukienės sudarytame žinyne "Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai" (leidinio "Lietuvos farmacija" II tomas, 2002 m.).