Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Aloyzas MALDAIKIS
2021-10-15

Vardas: Aloyzas
Pavardė: MALDAIKIS
Gimimo data: 1925-00-00
Gimimo vieta: Čiunkių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius statybininkas


Tėvai: Antanas Maldaikis (1888–1971) – žemdirbys ūkininkas, politinis kalinys, ir Domicelė Marcinkevičiūtė-Maldaikienė (1895–1976) – žemdirbė. Įbrolis Albertas Maldaikis (1917–1984) – žemdirbys, seserys ir broliai: Genovaitė Maldaikytė-Baranauskienė (1920–2008) – žemdirbė, Albina Maldaikytė-Strolienė (1921–1991) – žemdirbė, Danielius Maldaikis (1923–?) – politinis kalinys, emigrantas Rusijoje, Kazimieras Maldaikis (1926–2006) – vairuotojas, Aldona Maldaikytė – mirė vaikystėje, Emilija Maldaikytė-Vidzgienė (g. 1929 m.) – pedagogė lietuvių kalbos mokytoja, Stanislava Maldaikytė-Bartulienė (g. 1930 m.) – žemdirbė, Elena Maldaikytė-Lenartienė (g. 1931 m.) – ekonomistė. Dukterėčia (sesers Genovaitės duktė) Zita Baranauskaitė-Kapušinskienė (g. 1952 m.) – gydytoja, sūnėnas ir dukterėčia (sesers Albinos vaikai) Ričardas Strolia (g. 1960 m.) – inžinierius radiotechnikas ir Vanda Strolaitė-Zinienė (g. 1950 m.) – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Baigė Akmenos (Anykščių r.) pradinę mokyklą, Viešintų progimnaziją, mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Po gaisro, nusiaubusio tėviškės sodybą, 1943 m. mokslą nutraukė, jo nebaigęs.

1944–1949 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1949 m. sovietinei valdžiai seminarijos auklėtinių skaičių sumažinus nuo 150 iki 70, buvo paleistas iš seminarijos, nebaigęs studijų, kaip kulto tarnautojas, neturirinti teisės gyventi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Eduardo Jackevičiaus patartas ir pakviestas, A. Maldaikis suklastojo asmeninius dokumentus ir nuo 1949–1950 m. dirbo Anykščių tarpkolūkinėje statybos ir remonto kontoroje meistru, vadovavo Žažumbrio tarpkolūkinės elektros stoties statybai, organizuodamas statybinių medžiagų tiekimą.

1950–1953 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo puskarininkiu artilerijos dalinyje Chmelnicke (Ukraina). Demobilizuotas 1953 m. pabaigoje, A. Maldaikis mėgino tęsti studijas Kauno kunigų seminarijoje, bet nebuvo į jas grąžintas.

1954 m. jis trumpai gyveno ir dirbo svarstyklių kontrolės meistru Šiauliuose, bet netrukus grįžo į Anykščius.

1954–1956 m. jis toliau dirbo Anykščių tarpkolūkinėje statybos-remonto kontoroje meistru, vadovavo Anykščių vartotojų kooperatyvo sandėlių bei veltinių vėlimo fabriko "Spartakas" statyboms Anykščiuose.

Dirbdamas A. Maldaikis baigė vienerių metų statybos meistrų kursus Vilniuje.

Nuo 1957 m. jis kiek laiko dirbo statybos meistru Baltarusijoje, paskui grįžo į Lietuvą ir 1958 m. apsigyveno Vievyje (Elektrėnų sav.), trejus metus buvo Pilypiškių (Elektrėnų sav.) plytų fabriko statybos meistras. Vėliau jis vadovavo šios plytinės, neįstengusios pagaminti geros kokybės produkciją, pertvarkymui į Vievio gelžbetonio gamyklą, statė kitus pastatus Vievyje: vaistinę, daugiabučius gyvenamuosius namus, paskui dirbo tuometinio Vievio rajono Vykdomajame komitete komunalinio ūkio inžinieriumi.

Susikūrus Elektrėnų kilnojamajai mechanizuotai kolonai, A. Maldaikis buvo jos darbų vykdytojas, aikštelės viršininkas, vadovavo Vievio paukštyno statybai, jai įpusėjus buvo perkeltas vadovauti Vievio grūdų kombinato statybai. Vėliau jis dvejus metus statė Daugirdiškių (Elektrėnų sav.)tarybinio ūkio gamybinius (kiaulidžių kompleksą) ir gyvenamuosius pastatus, trejus metus – Paluknio (Trakų r.) tarybinio ūkio visuomeninius (vaikų darželį, kultūros namus) ir gyvenamuosius pastatus, naują Paluknės girininkijos pastatą, paskui – Balceriškių (Elektrėnų sav.) tarybinio ūkio pastatus.

1983 m. jis pasinaudojo teise į išankstinę pensiją kaip statybų meistras, 12,5 metų dirbęs prie gyvenamųjų pastatų statybos, bet toliau dirbo, vadovaudamas Vievio gelžbetonio kombinato rekonstrukcijai, kol išėjo į pensiją, turėdamas 38 metų statybos meistro darbo stažą.

Senatvėje grįžęs į gimtinę, gyveno Anykščiuose.

Nuo jaunystės visą gyvenimą giedodavo bažnyčios chore.

Susituokė 1956 m. sausio 6 d. Anykščiuose, žmona Genovaitė Vitkevičiūtė-Maldaikienė. Išsiskyrė apie 1960 m.

Vėl vedė, žmona Teofilija Degėsytė-Sakalauskienė-Maldaikienė (?–1993) iš Vėžionių (Alytaus r.). Liko našlys. Įsūnis (žmonos sūnus iš pirmosios santuokos) Sigitas Sakalauskas (g. 1942 m.), sūnus Gediminas Meldaikis (g. 1961 m) – inžinierius ekonomistas.

Senatvę praleido su gyvenimo drauge Janina Baliukaite.

Mirė 2010 m. spalio 5 d. Anykščiuose. Palaidotas Vievio (Kaišiadorių r.) kapinėse šeimos kape.

A. Maldaikis ir jo giminė pristatomi Vandos Strolaitės-Zinienės iniciatyva sudarytame kraštotyros rinkinyje "Čiunkių versmė : prisiminimai apie Maldaikių šeimos gyvenimą" (2013 m.).