Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Algirdas TYLA
2015-04-16

Vardas: Algirdas
Pavardė: TYLA
Gimimo data: 1932-00-00
Gimimo vieta: Buivydų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas agronomas agrochemikas, geologas dirvožemininkas


Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1935 m.

Tėvai: Antanas Tyla (1899–1973) – verslininkas, politinis kalinys, ir Veronika Strazdaitė-Tylienė (1899–1988). Augo keturių vaikų šeimoje. Seserys Rima Tylaitė (1930 – apie 1967) ir Regina Tylaitė (1933–1947), brolis Juozas Tyla (1937–2010) – pedagogas, valstybės tarnautojas.

Nuo vaikystės augo Leliūnuose (Utenos r.), kur jo tėvai atidarė restoraną. Baigė Leliūnų progimnaziją, Utenos vidurinę mokyklą. Su pertraukomis studijavo ir 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

1963–1970 m. A. Tyla dirbo įvairiose įstaigose dirvožemininku-geologu, buvo agrochemijos skyriaus viršininkas.

1971–1996 m. jis dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo Dirvožemio skyriuje, buvo mokslinis bendradarbis, paskui vyresnysis mokslo darbuotojas. Jis dalyvavo tiriant 11 mokslinių temų, organizavo dirvožemių lizimetrinių vandenų stacionaro įrengimą.

Apibendrinęs augalų maisto medžiagų iš įvairių dirvožemių išplovimo tyrimų duomenis, A. Tyla parengė ir apsigynė disertaciją, buvo žemės ūkio mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

Jo atliktų dirvožeminių tyrimų duomenys naudojami ekologiškai pagrįstoms tręšimo normoms apskaičiuoti bei aplinkosaugos priemonių strateginiam planavimui.

A. Tyla išleido mokslinį metodinį leidinį "Augalų maisto medžiagų išplovimas iš įvairių dirvožemių" (su Juozu Rimšeliu ir Regimantu Šleiniu, 1997 m.), yra monografijos "Lietuvos TSR velėniniai jauriniai dirvožemiai" (1978 m.) vienas iš autorių. Jis parašė 116 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Buvo vedęs, užaugino gausią šeimą.

Mirė 1998 m. Baltojoje Vokėje (Vilniaus r.).