Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Bronius MALDEIKIS
2023-03-29

Vardas: Bronius
Pavardė: MALDEIKIS
Gimimo data: 1918-04-29
Gimimo vieta: Kuniškių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Miškininkas, politinis kalinys


Tėvai: Kazimieras Maldeikis (1882–?) ir Angelė Zlatkutė-Maldeikienė – žemdirbiai ūkininkai. Sesuo Stanislava Maldeikytė (1914–?), brolis Vladislovas Maldeikis (1917–?). Giminaičiai: pusbrolis (tėvo brolio Juozapo sūnus) Vladas Maldeikis (1908–1968) – miškininkas ir politinis kalinys, (tėvo brolio Juozapo anūkas) Balys Meldaikis (1947–2023) – muzikos pedagogas.

1918 m. gegužės 5 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Juozapas Norvila.

1941 m. baigė Vilniaus vidurinę miškų mokyklą.

1941–1942 m. B. Maldeikis dirbo Vilniaus ir Ašmenos miškų urėdijose girininku be girininkijos, 1942–1944 m. buvo Naujosios Vilnios miškų urėdijos Naujosios Vilnios girininkas. 1945–1946 m. jis buvo Vilniaus miško pramonės ūkio Naujosios Vilnios girininkijos girininkas, 1945–1946 m. – to paties ūkio Taurų girininkijos girininkas.

1948 m. vasario 3 d. gimtinėje Kuniškiuose jis buvo suimtas, kalintas Vilniuje. 1948 m. liepos 10 d. Ypatingasis pasitarimas nuteisė B. Maldeikį 8 metams lagerio. Įkalintas 1948 m. rugsėjo 27 d., 1948–1954 m. jis buvo kalinamas Norilsko lageryje (Krasnojarsko kr., Rusija), 1954 m. gegužės 21 d. perkeltas į Pesčianlagą (Karagandos sr., Kazachstanas), netrukus pervežtas į Steplagą (Karagandos sr., Kazachstanas) ir ten kalėjo iki 1955 m. kovo 15 d.

Paleistas į laisvę ir tais pačiais metais grįžęs į Lietuvą, 1955–1957 m. B. Maldeikis dirbo Trakų miškų ūkio Merkio girininko padėjėju.

Nuo 1957 m. iki gyvenimo pabaigos jis dirbo Kaišiadorių miškų ūkyje, miško pramonės ūkyje. 1957–1959 m. jis buvo Rumšiškių girininkijos girininkas, 1959–1984 m. – Pravieniškių girininkijos girininkas.

Per 25 darbo metus Pravieniškių girininkijoje B. Maldeikis paliko gilius savo veiklos pėdsakus visose miškininkystės srityse. 1960–1963 m. jis organizavo Pravieniškių girininkijos administracinio pastato su 2 gyvenamaisiais butais statybą. Statant Pravieniškių medienos sandėlį, iškilo būtinybė tiesti naujus žiedinius miško kelius stiebams vežti. Pravieniškių girininkijos teritorijoje, kur vyrauja šlapi miškai, 1969–1972 m. jis organizavo didelės apimties melioracijos darbus Pravienos upelio baseine, 950 ha plote. Girininkas B. Maldeikis pasižymėjo profesionalumu ir įžvalgumu, palaikydamas gerus ryšius su kelių tiesimo bei melioracijos darbus vykdančiais rangovais.

Už ilgametį ir gerą darbą jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos bei šakos profsąjungos respublikinio komiteto Garbės raštu (1968 m.).

Buvo vedęs, žmona Agnietė Šiškaitė-Maldeikienė iš Vilkiškių (Kaišiadorių r.).

Mirė 1984 m. rugpjūčio 13 d. Rumšiškėse (Kaišiadorių r.). Palaidotas Rumšiškių kapinėse.

B. Maldeikio gyvenimas ir veikla pristatoma biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 2-ajame tome (1997 m.) ir Vidmanto Zabarausko kraštotyros monografijoje "Darbai ir žmonės : Kaišiadorių miškų urėdijos istorija" (2008 m.).