Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Danutė AUGIENĖ
2017-06-26

Vardas: Danutė
Pavardė: AUGIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Girkutė
Gimimo data: 1961-05-11
Gimimo vieta: Skiemonys (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė matematikos ir informatikos mokytoja


Tėvai: Gintautas Girkus (1934–1992) ir Vitalija Katinaitė-Girkienė. Augo keturių vaikų šeimoje su trim seserimis. Seserys: Zita Girkutė-Cibulskienė, Nijolė Girkutė-Esmantienė (g. 1960 m.) – ekonomistė buhalterė ir Rita Girkutė-Sriubienė.

1968–1979 m. mokėsi Skiemonių vidurinėje mokykloje. 1979–1983 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos ir informatikos fakultete, įgijo matematikos ir informatikos mokytojos išsilavinimą.

1983–1997 m. D. Augienė dirbo Panevėžio statybininkų mokykloje matematikos, informatikos mokytoja, 1997–1998 m. buvo Panevėžio statybininkų mokyklos vyresnioji matematikos mokytoja, 1998–2000 m. – vyresnioji informatikos mokytoja.

Nuo 2000 m. D. Augienė yra viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro vyresnioji matematikos ir vyresnioji informatikos mokytoja. Jai suteiktos vyresniosios matematikos ir vyresniosios informatikos mokytojos kvalifikacinės kategorijos.

D. Augienė dalyvavo nuotolinio mokymo kursuose, mokytojų studijose Kauno technologijos universitete ir kituose mokomuosiuose kursuose bei seminaruose. Ji dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių projekte, mokymo įstaigos informacinių technologijų diegimo projekte.

1998 m. D. Augienė parengė informatikos pamokų metodiką "Mokomės programuoti grupėmis".

Laisvalaikiu dainuoja mokyklos saviveiklos kolektyve, daug laiko praleidžia prie kompiuterio.

Buvo ištekėjusi, vyras Alvydas Auga (1961–1999). Liko našlė. Dukros: Vaida Augaitė (g. 1986 m.) – tarnautoja, Inga Augaitė (g. 1988 m.) – inžinierė, tarnautoja, sportininkė lengvaatletė.