Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Aldona KARKAUSKIENĖ
2024-03-02

Vardas: Aldona
Pavardė: KARKAUSKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Apanskaitė
Gimimo data: 1931-04-26
Gimimo vieta: Stalėriškio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė, kraštotyrininkė


Tėvai: Jonas Apanskas (1893–1944) ir Marijona Apeikytė-Apanskienė (1900–1998) iš Sterkiškio – žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir broliu, buvo vyriausias antrosios tėvo santuokos vaikas. Seserys ir brolis: Valerija Apanskaitė-Musteikienė (g. 1933 m.) – darbininkė, Stasys Apanskas (1937–2011) – elektrikas, darbininkas, ir Stasė Danutė Apanskaitė-Tumėnienė (1941–2021) – bibliotekininkė bibliografė.

1938–1942 m. mokėsi Ivonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje. 1942–1950 m. baigė Utenos 1-ąją mergaičių gimnaziją sidabro medaliu, buvo mokytojo Mykolo Varno auklėtinė. 1950–1955 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos išsilavinimą. Studijų metais ji buvo M. Varno remiama, už gerus studijų rezultatus 1954–1955 m. gavo vardinę Žemaitės stipendiją.

Studijuodama A. Apanskaitė buvo turistų-kraštotyrininkų būrelio narė, dalyvavo prof. Zigmo Zinkevičiaus organizuotose dialektologinėse ekspedicijose. Ji rinko kraštotyros medžiagą, užrašinėjo liaudies dainas, Rytų aukštaičių tarmės  ypatybes.

1955–1963 m. A. Apanskaitė-Karkauskienė gyveno Biržuose ir dirbo Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, dalyvavo Biržų mokytojų meno saviveiklos kolektyvų veikloje: dainavo, vaidino.

Nuo 1963 m. iki šiol ji gyvena Kaune.

1963–1967 m. A. Karkauskienė dirbo Kauno rajono Linkuvos (dab. Kaunas) vakarinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja, buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

1967–1986 m. ji buvo Kauno 5-osios vakarinės vidurinės mokyklos direktorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją. Ji ugdė dirbantį Vilijampolės jaunimą, siekiantį vidurinio mokslo atestatų.

Nuo 1986 m. A. Karkauskienė sistemingai domisi savo giminės ir gimtojo krašto istorija bei genealogija, kaupia ir tyrinėja archyvinius dokumentus, užrašo ir kaupia prisiminimus.

Ji paruošė ir išleido tris genealoginės kraštotyros rinkinius "Karkauskų giminės istorija : biografinė (genealoginė) apybraiža : 1700–2008 metai" (2009 m.), "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m., šioje 700 puslapių knygoje ji pateikė gimtojo Stalėriškio ir 20 gretimų kaimų, 4 buvusių dvarų bei 8 šiose vietovėse veikusių mokyklų išsamias istorijas) ir "Apeikiai : giminės istorija" (2022 m.).

Ištekėjo 1960 m. vasario 20 d. Biržuose, vyras Vladas Karkauskas (1923–2016) – pedagogas fizikos mokytojas. Liko našlė. Vaikai: Dainius Karkauskas (g. 1960 m.) – inžinierius informatikas, verslininkas, ir Živilė Karkauskaitė-Urbaitienė (g. 1962 m.) – muzikė pianistė, muzikos pedagogė.