Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Petras JANKEVIČIUS
2015-01-18

Vardas: Petras
Pavardė: JANKEVIČIUS
Gimimo data: 1869-02-01
Gimimo vieta: Skaisgirių dvaras (Tytuvėnų parapija, Kelmės r.)

Trumpai:
Kunigas


Tėvai: Feliksas Jankevičius ir Domicelė Burneckaitė-Jankevičienė – dvarininkai bajorai.

1869 m. vasario 3 d. Tytuvėnų bažnyčioje jį pakrikštijo šios parapijos klebonas Jonas Dargevičius, krikštatėviai buvo dvarininkai Feliksas Kazlauskas su žmona Anele Kazlauskiene. Krikšto metrikuose įrašytos dvi gimimo datos: vasario 1 d. ir vasario 3 d.

Apie 1889–1893 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1893 m. gruodžio 18 d. (kitų šaltinių duomenimis – lapkričio 28 d.) P. Jankevičius buvo įšventintas kunigu.

Paskirtas iki 1895 m., 1895–1897 m. jis tarnavo vikaru Baisogaloje (Radviliškio r.), 1897–1898 m. buvo Zarasų vikaras ir tikybos mokytojas.

Perkeltas 1898 m. balandį, 1898–1900 m. P. Jankevičius tarnavo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos vikaru, talkino klebonui Juozapui Butvydui, o jam mirus, laikinai pavadavo kleboną.

Iškeltas 1900 m. pavasarį, 1900–1905 m. jis buvo Deltuvos (Ukmergės r.) vikaras, 1905–1907 m. – Tverų (Rietavo sen.) vikaras. 1907 m. pavasarį perkeltas į Kriukus (Joniškio r.), 1907–1915 m. jis buvo Kriukų Šv. Lauryno parapijos vikaras ir tikybos mokytojas, talkino klebonui Aleksandrui Radavičiui.

1915–1918 m. P. Jankevičius tarnavo Ėriškių (Panevėžio r.) Šv. Jėzaus Vardo bažnyčios kuratu, buvo Ramygalos parapijos kunigas filialistas.

1918 m. pavasarį iš šių pareigų jis buvo atleistas ir 1918–1933 m., iki gyvenimo pabaigos, liko gyventi kaip altarista Radviliškyje.

Mirė 1933 m. liepos 4 (5) d. Radviliškyje. Palaidotas Tytuvėnuose (Kelmės r.).