Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Sofija GRUZDIENĖ
2020-10-19

Vardas: Sofija
Pavardė: GRUZDIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Riškaitė
Gimimo data: 1914-08-30
Gimimo vieta: Raguva (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, tremtinė


Tėvai Antanas Riška – žemdirbys ūkininkas, amatininkas siuvėjas, ir ? Riškienė – žemdirbė. Augo trijų vaikų šeimoje, sesuo Elena Riškaitė-?, brolis Stanislovas Riška – valstybės tarnautojas, priešgaisrinės apsaugos pareigūnas.

1921–1929 m. baigė Raguvos pradžios ir vidurinę mokyklas. 1929–1933 m. toliau mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, įgijo pradžios mokyklų mokytojos specialybę.

Paskirta 1934 m. spalio 1 d., 1934–1936 m. S. Riškaitė-Gruzdienė dirbo Girelės (Anykščių r.) pradžios mokykloje mokytoja, 1936–1941 m. buvo Traupio (Anykščių r.) pradžios mokyklos mokytoja.

Pedagoginėje praktikoje S. Gruzdienė domėjosi matematika ir psichologija, silpniau mokėjo užsienio kalbas.

Ištekėjo apie 1936 m., vyras Antanas Gruzdys (1905–?) – pedagogas, politinis kalinys ir tremtinys, žuvęs tremtyje. Sūnus Gediminas Gruzdys (g. 1939 m.) – tremtinys Altajaus krašte.

1941 m. birželio 14 d. S. Gruzdienė su sūnumi Gediminu iš Traupio buvo ištremta į Talmenkos rajoną (Altajaus kraštas, Sibiras, Rusija).

Tolesnis jų likimas nežinomas.

Mirė (?)

S. Gruzdienės pedagoginė veikla pristatoma Kazio Račkausko informaciniame leidinyje "Nepriklausomos Lietuvos mokytojai : 1918–1940 metų biografijos" (2018 m.).