Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Stasys Vygantas AUGUTIS
2014-08-19

Vardas: Stasys Vygantas
Pavardė: AUGUTIS
Gimimo data: 1943-04-05
Gimimo vieta: Anykščiai

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius mechanikas, inžinerijos pedagogas


Gimimo vieta kitų šaltinių duomenimis – Krūmiškių k. (Molėtų r.).

1950–1960 m. mokėsi Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960-1965 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus išsilavinimą.

1966–1968 m. S. V. Augutis buvo Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakulteto asistentas, 1971–1974 m. – šio fakulteto vyresnysis dėstytojas, 1975–2002 m. – Kauno technologijos universiteto docentas.

1971 m. Kauno politechnikos institute S. V. Augutis parengė ir apsigynė disertaciją "Nulio dreifo korekcija matuojant pasipriešinimo momentą elektriniais metodais", buvo technikos mokslų kandidatas. 2002 m. Kauno technologijos universitete jis apsigynė disertaciją "Daugiamatė aukštų dažnių vibrometrija", jam suteiktas habilituoto technologijos mokslų, mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis.

Nuo 2002 m. S. V. Augutis yra Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Elektroninių ir matavimo sistemų katedros profesorius, Kauno technologijos universiteto Metrologijos instituto direktoriaus pavaduotojas, matavimo technologijų skyriaus vadovas.

Jis taip pat yra Valstybinio mokslo ir studijų fondo Ekspertų komiteto pirmininkas, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2013 m.).

Jis yra vienos knygos bendraautoris, 130 mokslinių darbų ir publikacijų autorius ar bendraautoris, tarp jų – 15 publikacijų tarptautiniuose leidiniuose, 30 išradimų.

S. V. Augutis dalyvavo ar vadovavo sukuriant 50 matavimo priemonių. Jis skaitė 2 pranešimus XVII IMEKO kongrese (2003 m.), pranešimą XX pasaulio kongrese (2003 m.).

Už darbų ciklą "Naujų matavimo ir diagnostikos technologijų tyrimai ir plėtra (1990–2003)" jis buvo apdovanotas Lietuvos Nacionaline mokslo premija (su Dariumi Gailiumi, 2004 m.).

Laisvalaikiu sportuoja.

Vedęs, žmona Rūta Augutienė (g. 1942 m.) – filologė.