Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Birutė Aleksandra VINDAŠIENĖ
2023-12-09

Vardas: Birutė Aleksandra
Pavardė: VINDAŠIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Linkevičiūtė, Daniusevičiūtė
Gimimo data: 1928-05-16
Gimimo vieta: Kavarskas (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė, visuomenininkė


Tėvai: Antanas Linkevičius (apie 1899 – 1929) – policijos pareigūnas, žuvęs tarnyboje, ir Ona Kiaulytė-Linkevičienė-Daniusevičienė (1904–1990) – pedagogė, emigrantė JAV, visuomenininkė.

Tėvui žuvus, o motinai sukūrus šeimą su Juozu Daniusevičiumi (1893–1965), augo su patėviu ir naujoje šeimoje gimusia seserimi Irena Meile Daniusevičiūte-Kirkus (1933–2022) – medike ir visuomenininke.

Tėvams 1928 m. rudenį persikėlus, kūdikystėje augo Želvoje (Ukmergės r.).

1944 m. su šeima pasitraukusi į Vakarus, nuo 1949 m. ji gyveno JAV, buvo įsikūrusi Čikagos priemiestyje Lemonte (Ilinojaus valstija), vėliau gyveno Palos Hilse (Palos Hills, Ilijonaus valstija).

B. A. Vindašienė 33 metus mokytojavo St. Ritos parapijos mokykloje ir 12 metų Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje Rokvile (Rockville, Merilendo valstija).

Visą gyvenimą ji praleido dirbdama JAV Lietuvių Bendruomenėje, eidama įvairias pareigas. Apie 1990 m. ir vėliau ji ilgą laiką buvo šios Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė, paskui iki gyvenimo pabaigos liko JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė.

Nuo 1935 m. ji priklausė skautams ir dirbo visose skautų organizacijos šakose, buvo akademikė filisterė ir vyr. skautininkė. 1984 m. ji baigė Gilvelio mokyklą.

B. A. Vindašienė 19 metų dainavo "Dainavos" ansamblyje ir daug metų giedojo Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos chore. Ji priklausė Švento Rašto būreliui, Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Fondui, lietuviams respublikonams, "Vaiko Vartai į mokslą" ir "Mercy Lift" organizacijoms.

Nuo jaunystės ji rašė eilėraščius ir žodžius dainoms.

Buvo ištekėjusi, vyras ? Vindašius. Liko našlė. Dukterys: Gražina Rita Vindašiūtė-Vižinienė (Vindasius-Vizinas, g. 1953 m.) ir Dalia Irena Vindašiūtė-Akalinienė (Vindasius-Acalinas, g. 1959 m.).

Mirė 2012 m. balandžio 2 d. (Viskonsino valstija, JAV). Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeimos kape prie tėvų.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje saugomas JAV Lietuvių Bendruomenės Birutės Vindašienės archyvas (reg. Nr. 14068).