Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Ona DANIUSEVIČIENĖ
2023-12-09

Vardas: Ona
Pavardė: DANIUSEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kiaulytė, Linkevičienė
Gimimo data: 1904-05-06
Gimimo vieta: Žvirblėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė, visuomenininkė


Tėvai: Petras Kiaulys ir Uršulė Juodytė-Kiaulienė – valstiečiai žemdirbiai.

1904 m. gegužės 9 d. Kavarsko bažnyčioje ją pakrikštijo vikaras Stanislovas Janeliūnas, krikštatėviais buvo Konstantinas Kalibatas ir Marijona Juodienė, Pranciškaus Juodžio žmona.

Baigusi mokytojų kursus ir grįžusi į gimtinę apie 1923 m., iki 1928 m. rudens O. Kiaulytė-Linkevičienė dirbo Kavarsko (Anykščių r.) pradžios mokykloje mokytoja.

Nuo 1928 m. ji gyveno Želvoje (Ukmergės r.) ir dirbo Želvos pradžios mokykloje mokytoja.

1944 m. ji su šeima pasitraukė į Vakarus, 1949 m. gegužę persikėlė iš Europos į JAV, įsikūrė Čikagoje (Ilinojaus valstija), vėliau persikėlė į jos priemiestį Palos Hilsą (Palos Hills), kur liko iki gyvenimo pabaigos.

O. Daniusevičienė aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninių organizacijų veikloje. Ji buvo Lietuvos dukterų draugijos narė, priklausė Market Parko (Marquette Park) Lietuvių namų savanorių organizacijai, buvo Nekaltojo Prasidėjimo Mergelės Marijos seserijos rėmėja.

Susituokė  1924 m. rugsėjo 10 d. Kavarsko bažnyčioje, vyras Antanas Linkevičius (apie 1899 – 1929) – policijos pareigūnas, žuvęs tarnyboje. Liko našlė. Duktė Birutė Aleksandra Linkevičiūtė-Daniusevičiūtė-Vindašienė (Birute Vindasius, 1928–2012) – emigrantė JAV, pedagogė, visuomenininkė.

Vėl ištekėjo, vyras Juozas Daniusevičius (1893–1965) – emigrantas JAV. Liko našlė. Duktė Irena Meilė Daniusevičiūtė-Kirkus (Kirkuvienė, 1933–2022) – emigrantė JAV, medikė ir visuomenininkė.

Mirė 1990 m. vasario 7 d. Palos Heitse (Palos Heights, Ilinojaus valstija, JAV). Palaidota Čikagos Šv. Kazimiero liletuvių kapinėse šeimos kape prie anksčiau mirusio vyro.