Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Aldona JAGMINIENĖ
2023-12-29

Vardas: Aldona
Pavardė: JAGMINIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jočytė
Gimimo data: 1926-12-26
Gimimo vieta: Klevėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė biologijos ir tikybos mokytoja, visuomenininkė


Tėvai: Juozas Jočys (1884–1970) – žemdirbys ūkininkas, turėjo 28 hektarus prastos žemės, tremtinys, ir Ona Paškevičiūtė-Jočienė (1902–1999) iš Pečiulių – žemdirbė, dainininkė ir giedotoja, tremtinė. Augo keturių vaikų šeimoje su trim seserimis, buvo vyriausia. Seserys: Milda Jočytė-Šileikienė – veterinarijos gydytoja, muziejininkė, Palmira Jočytė-Kibildienė (1931 – po 2005) – pedagogė, publicistė memuaristė, tremtinė, ir Birutė Jočytė (1937–2001) – invalidė, tremtinė.

Buvo pakrikštyta Aldonos Onos vardais.

Mokėsi Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, kur baigė keturis skyrius. Dar du skyrius baigė Skiemonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje. Antrojo pasaulinio karo metais mokėsi Utenos gimnazijoje, 1944–1945 m. baigė Anykščių gimnaziją 2-ojoje jos abiturientų laidoje, jos auklėtojas buvo Antanas Žukauskas-Vienuolis. Kaip pasiturinčių ūkininkų duktė negavo leidimo studijuoti pagal savo pasirinkimą, 1945–1950 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinės agronomės išsilavinimą.

Gyveno ir dirbo Šiauliuose, vidurinėje mokykloje, mokė biologijos ir namų ruošos, kartu buvo ir agrozootechnikumo agronomijos dėstytoja. Vėliau ji persikėlė į Vilnių, dirbo žemės ūkio technikume dėstytoja, kol išėjo į pensiją.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, A. Jagminienė baigė katechetų kursus ir mokė vaikus tikybos.

Nuo 1996 m. iki gyvenimo pabaigos A. Jagminienė buvo Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto lankytoja, klausėsi paskaitų Žmogaus dvasinio tobulėjimo fakultete, vėliau Sveikatos ir Namų ūkio fakultetuose. Nuo 2002 m. ji dalyvavo šio universiteto Literatūros fakulteto veikloje, buvo klausytoja, seniūnė, 2003–2010 m. – dekanė, nuo 2015 m. jai buvo suteiktas Garbės dekanės vardas. Ji buvo ir šio universiteto Senato narė, dainavo universiteto chore, buvo skaitovė.

Laisvalaikiu naršydavo internete, domėjosi archyvų dokumentais.

Buvo ištekėjusi, vyras Bonifacas Jagminas (1922–2007). Liko našlė. Vaikai: Alma Jagminaitė-Lileikienė (1951–1981) – gydytoja terapeutė ir Geraldas Jagminas (1949–1970) – studentas inžinierius architektas, mirė susirgęs jaunystėje.

Mirė 2023 m. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Saltoniškių kapinėse (12 sektorius, 3 eilė, 24 kapavietė)šeimos kape prie anksčiau mirusių artimųjų. Kapą ženklina rausvo akmens paminklinė stela su iškaltu įrašu: "Bonifacas Jagminas / 1922–2007 / Geraldas Jagminas / 1949–1970 / Alma Lileikienė / 1951–1981".