Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Antanas RAGAIŠIS
2024-02-12

Vardas: Antanas
Pavardė: RAGAIŠIS
Gimimo data: 1933-02-08
Gimimo vieta: Vildiškių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Žurnalistas, ekonomistas, publicistas


1951 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą 8-ojoje jos abiturientų laidoje.

1951 m. A. Ragaišis dirbo Anykščių mašinų-traktorių stotyje laikraščio "Už stalininius kolūkius" korespondentu.

1951–1956 m. jis studijavo Maskvoje (Rusija), įgijo žurnalisto išsilavinimą.

1956–1961 m. A. Ragaišis dirbo laikraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijoje, buvo valstiečių jaunimo skyriaus korespondentas, paskui darbininkų jaunimo skyriaus vedėjas.

Dirbdamas jis 1958–1964 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete ir įgijo ekonomisto išsilavinimą.

1961–1974 m. A. Ragaišis buvo laikraščio "Komsomolskaja pravda" (rusų k., "Komjaunimo tiesa", leistas Maskvoje, Rusijoje) korespondentas Lietuvai ir Kaliningrado sričiai.

1974–1977 m. jis buvo žurnalo "Žemės ūkis" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

1977–1991 m. A. Ragaišis dirbo spaudos agentūroje "Novosti" (rusų k., "Naujienos", Maskva, Rusija) Lietuvos skyriaus korespondentu, 1991–1993 m. buvo akredituotas prie Lietuvos Respublikos Seimo kaip Rusijos informacinės agentūros "Novosti" ir laikraščio "Moskovskije novosti" (rusų kalba, "Maskvos naujienos") korespondentas.

1994–1995 m. jis buvo Vilniuje leisto laikraščio "Malaja gazeta" (rusų k., "Mažasis laikraštis") korespondentas, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1957 m. jis buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, senatvėje dalyvavo šios Sąjungos Senjorų klubo veikloje.

A. Ragaišis rašė apie ūkio ir ekonomikos aktualijas, jaunimo gyvenimą, paskelbė apybraižų rinkiniuose "Ateities žvalgai" (1960 m.), "Čia užaugau" (1961 m.), "Didvyriai prie mūsų" (1961 m.), publikacijų apie Lietuvą užsienio periodikoje.

Jis išleido apybraižų knygą "Viename bendrabutyje" (1960 m.).

A. Ragaišio gyvenimas ir veikla pristatyta biografiniuose leidiniuose "Senjorai" (2009 m.) ir "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija" (2023 m.).

Laisvalaikį skyrė sodininkystei.

Buvo vedęs, žmona Genovaitė Ragaišienė (g. 1933 m.).

Mirė 2021 m. vasario 5 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse (70B sektorius, 2 eilė, 23 kapavietė). Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens dekoratyvinis paminklas su iškaltu įrašu: "Ragaišiai / Antanas 1933–2021 / Genovaitė 1933–".