Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas STAŠKEVIČIUS
2023-07-11

Vardas: Jonas
Pavardė: STAŠKEVIČIUS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Aušra
Gimimo data: 1921-06-26
Gimimo vieta: Šlavėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvai: Mykolas Staškevičius (1881–1930) iš Maigių ir Marcijona Banėnaitė-Staškevičienė (1889–1956) iš Šlavėnų – valstiečiai žemdirbiai. Broliai: Vincentas Staškevičius (1912–1943), Juozas Staškevičius-Audra, Žaibas (1923–1960) – laisvės gynėjas, partizanas, politinis kalinys ir tremtinys, miręs  tremtyje, ir Antanas Staškevičius (1927–1945) – laisvės gynėjas, partizanas, žuvęs pokario kovose.

Tėvams persikėlus, nuo vaikystės augo Ėgliakalnyje (dab. Ažupiečių vs., Anykščių r.).

Pokario metais J. Staškevičius išėjo partizanauti, pasirinko Aušros slapyvardį. Iki 1948 m. jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 1947 m. spalį partizanams susidūrus su Viešintų stribais, kurie sunkiai sužeidė Algimanto apygardos vadą Antaną Slučką-Šarūną, J. Staškevičius kartu su Šarūno adjutantu A. Kisieliumi-Sakalu padėjo Šarūnui saugiai pasitraukti iš mūšio vietos ir taip išsaugojo jo gyvybę.

Nuo 1948 m. J. Staškevičius buvo Perkūno būrio, perėjusio į Algimanto apygardą, vadas. Jo būryje buvo 18 partizanų.

1949 m. sausį J. Staškevičius-Aušra buvo paskirtas naujai sukurto Vytauto apygardos Užugirio būrio vadu. Būryje buvo 9 partizanai.

Buvo vedęs, žmona Genė Jogėlaitė-Staškevičienė-Žibutė – laisvės gynėja, partizanė.

Žuvo 1949 m. sausio 28 d. Kirkų kaime (Anykščių r.) bunkeryje  – susisprogdino apsuptas, nenorėdamas pasiduoti. Buvo slapta palaidotas Anykščių kapinėse po svetimu antkapiniu paminklu.