Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Alfonsas BUDREIKA
2014-10-13

Vardas: Alfonsas
Pavardė: BUDREIKA
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bukšys
Gimimo data: 1923-00-00
Gimimo vieta: Gykių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvas Antanas Budreika – ūkininkas, šeima turėjo 16 ha žemės. Brolis Antanas Budreika (1924–?) – laisvės gynėjas.

Pokario metais A. Budreika išėjo partizanauti. Jis buvo Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Jauniaus būrio vadas.

Žuvo 1948 m. kovo 28 d. Palaidotas Svėdasų miestelio (Anykščių r.) kapinėse.