Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Genė LEITIENĖ
2016-05-27

Vardas: Genė
Pavardė: LEITIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Girnytė
Gimimo data: 1951-05-23
Gimimo vieta: Vilkatėnų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogė matematikos mokytoja, vadovė


1958–1969 m. mokėsi Kavarsko (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. 1969–1973 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultete, įgijo matematikos mokytojos išsilavinimą.

Nuo 1973 m. iki šiol G. Leitienė gyvena Kavarske ir dirbo pedagoginį darbą.

1973–1985 m. ji buvo Kavarsko vidurinės mokyklos matematikos mokytoja. 1985–1990 m. G. Leitienė buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 1990–2014 m. – Kavarsko vidurinės mokyklos direktorė. Pertvarkius šią mokyklą, 2014–2016 m. ji dirbo Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro direktore, buvo šios mokyklos mokytojų tarybos pirmininkė, kol 2016 m. gegužę išėjo į pensiją. Jai vadovaujant, 2012 m. mokykla buvo renovuota.

G. Leitienei buvo suteikta I vadybos kategorija (1994 m.), vėliau – II vadybos kategorija, ji yra matematikos mokytoja metodininkė (nuo 2001 m.).

Laisvalaikiu keliauja.

Buvo ištekėjusi, vyras Vaclovas Leita (1945–2007) – darbininkas. Liko našlė. Dukterys: Jurga Leitaitė (g. 1977 m.) – administratorė, Indrė Leitaitė (g. 1984 m.).