Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Stasys ČEPULĖNAS
2021-10-26

Vardas: Stasys
Pavardė: ČEPULĖNAS
Gimimo data: 1953-07-17
Gimimo vieta: Pienionių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas matematikas, pedagogas matematikos dėstytojas


1974 m. su pagyrimu baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete taikomąją matematiką, apsigynė diplominį darbą "Apie vieną automodelių stabilių procesų klasę" ir įgijo matematiko išsilavinimą.

1978 m. S. Čepulėnas atėjo į Matematikos ir informatikos institutą atlikti gamybinės praktikos ir liko jame dirbti.

1981–1984 m. jis studijavo SSRS Mokslų akademijos Informacijos perdavimo problemų instituto doktorantūroje Maskvoje (Rusija), kur susipažino su šiuolaikine statistine fizika ir gerai išnagrinėjo sudėtingą klasterinių skleidinių metodą. Šį metodą jis sėkmingai pritaikė nagrinėdamas atsitiktinių Markovo laukų didžiuosius nuokrypius.

1984 m. baigęs doktorantūrą, S. Čepulėnas grįžo į Matematikos ir informatikos institutą ir 1984–2006 m., iki gyvenimo pabaigos, dirbo Matematinės statistikos skyriuje moksliniu bendradarbiu, mokslo darbuotoju.

1986 m. Vilniaus universitete jis apgynė kandidatinę disertaciją "Klasterinių skleidinių metodo taikymas atsitiktinių laukų didelių nuokrypių tikimybių tyrime", 1993 m. nostrifikuotas fizinių mokslų, matematikos daktaras.

S. Čepulėnas nagrinėjo Gibso ir Gauso-Markovo laukų adityviųjų funkcionalų didžiųjų nuokrypių tikimybių ribines teoremas, skelbė straipsnius "Lietuvos matematikos rinkinyje" ir kituose matematikos leidiniuose.

Nuo 1998 m. iki gyvenimo pabaigos jis dirbo pedagoginį darbą Vilniaus Gedimino technikos universitete, buvo Matematinės statistikos  katedros dėstytojas.

Buvo vedęs, žmona Ona Čepulėnienė (1956–2020).

Mirė 2006 m. balandžio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse šeimos kape.