Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Henrikas RUŠKULIS
2023-05-20

Vardas: Henrikas
Pavardė: RUŠKULIS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Liūtas
Gimimo data: 1924-00-00
Gimimo vieta: Santupių k. (Zarasų r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų rajono vadas


Tėvai: Liudvikas Ruškulis (1891–1975) ir Karolina Ruškulienė (1889–1975) – žemdirbiai, 1952–1953 m. tremtiniai Novosibirsko srityje (Rusija). Sesuo Salomėja Ruškulytė-Vazgilevičienė (1928–?), brolis Vincas Ruškulis (1929–1996) – abu 1952–1953 m. tremtiniai Novosibirsko srityje (Rusija).

H. Ruškulis baigė 4 skyrius. 

Vokiečių okupacijos pradžioje jis dirbo Zarasų policijoje.

1943 m. H. Ruškulis savanoriu išėjo į vokiečių kariuomenę, buvo pasiųstas į frontą ir kovojo su sovietų armija, pateko į sovietų nelaisvę.

Iš ten 1947 m. birželio mėnesį H. Ruškulis pabėgo ir išėjo partizanauti, veikė Alantos (Molėtų r.), Pakalnių ir Leliūnų (Utenos r.) apylinkėse, pagarsėjo kaip nesugaunamas partizanas. 

1949–1951 m. jis slapstėsi Kaniūkų kaime (Molėtų r.) Kraujelių sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su kitais partizanų vadais.

Nuo 1950 m. H. Ruškulis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Žėručio rajono vadas. Žėručio rajonas buvo sukurtas 1950 m. kovo mėnesį ir jį sudarė tik vienas H. Ruškulio-Liūto būrys, kuris veikė Skiemonių, Skudutiškio ir Alantos valsčiuose. Nuo 1951 m. jo vadovaujamame būryje kovėsi ir paskutinis Aukštaitijos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas (1928–1965).

1951 m. gruodžio 9 d. per susirėmimą su stribais jis buvo sunkiai sužeistas sprogstamąja kulka. 1952 m. sausio 12 d. MGB Vilniaus srities valdybos jis buvo suimtas, 1952–1953 m. kalinamas ir tardomas Vilniuje, MGB vidaus kalėjime.

1952 m. birželio 28 d. Pabaltijo karinės apygardos karo tribunolas nuteisė H. Ruškulį mirties bausme sušaudant su viso turto konfiskavimu.

1952 m. rugsėjo 5 d. iš Vilniaus kalėjimo H. Ruškulis buvo išgabentas į Butyrkų kalėjimą Maskvoje (Rusija).  

Žuvo 1952 m. rugsėjo 10 d. Butyrkų kalėjime Maskvoje (Rusija) – buvo sušaudytas, vykdant Karo tribunolo nuosprendį. Palaidojimo vieta nežinoma.

Prisiminimus apie H. Ruškulį-Liūtą paskelbė jo kovos bendražygis Bronius Kemeklis-Kerštas knygoje "Nesipriešinti genocidui negalėjom : eilinio partizano atsiminimai" (2015 m.).

Voversių kaimo (Anykščių r.) centre pastatytas paminklinis medinis kryžius ant masyvaus lauko riedulių mūro postamento (autorius – Bronius Tvarkūnas, 2007 m.) H. Ruškuliui ir kitiems šiose apylinkėse kovojusiems ir žuvusiems laisvės kovotojams atminti. Postamente įmūryta šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Šių apylinkių laukuose / 1945–1947 m. žuvę partizanai: / Sarapinas Kvaselis / Jonas Kairys / Jonas Ruzgus / Petras Morkūnas / Bronius Morkūnas / Drilinga / Vitas Žičkus / "Žėručio" būrio vadas / Henrikas Ruškulis-Liūtas  / partizanavęs šiose apylinkėse, / sušaudytas Vilniuje 1951 m.".