Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Trys Kavarsko kryžiai

Laikas: 1972 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: KAVARSKAS
Trijų kryžių paminklas Kavarsko priemiestyje Šventosios upės dešiniajame krante prie kelio į Anykščius, ties užtvanka. Jie buvo pastatyti 1935 metais Kavarsko vikaro Jono Vizgirdos rūpesčiu ir išliko iki šiol.