Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Antano Vienuolio šermenys. Valdžia

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Prie rašytojo Antano Vienuolio karsto tuometinės J. Biliūno vidurinės mokyklos salėje garbės sargyboje stovi Lietuvos valdžios atstovai. Priekyje kairėje – Ministrų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas, dešinėje – Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis.