Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Ramunių pieva prie kvarcinio smėlio cecho

Laikas: 1967 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių vakarinis priemiestis, kuriame statomas Anykščių statybinių medžiagų kombinato kvarcinio smėlio flotavimo cechas. Pirmajame plane – ramunių pieva prie kelio iš Anykščių į Troškūnus.