Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2019-05-27   Kraštotyrininko Povilo Jurkšto 100-metis Viešintose
 
 

Gegužės 25 d., šeštadienį, Viešintose (Anykščių r.) vyko kraštotyrininko Povilo Jurkšto (1919–2006) 100-ųjų gimimo metinių minėjimas, pavadintas „Būtinai užeikit į mano muziejų...“.

Minėjimo dalyviai P. Jurkšto sodyboje.

Renginį organizavo Viešintų bendruomenė, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ir Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija.

Programa prasidėjo Šv. Mišiomis Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Daug gražių žodžių apie Viešintų Poviliuką tarė klebonas Virginijus Taučkėla. Jis kalbėjo, kad sunku patikėti, jog jau trylika metų, kaip nebemato jo sėdinčio pirmame bažnyčios suole, nepasveikina sutiktas savo šypsena ir nebepakviečia užeiti į savo muziejų.

Po mišių renginio dalyviai Viešintų senosiose kapinėse prie kraštotyrininko kapo malda pagerbė P. Jurkšto šviesų atminimą.

Prie P. Jurkšto kapo kalba R. Guobis.

Jubiliejaus minėjimas tęsėsi P. Jurkšto sodyboje, kur įrengta muziejinė ekspozicija. Sveikinimo žodį tarė T. Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas, muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius, juokaudamas, kad jaučiasi per jaunas kalbėti apie šimtametį Poviliuką. Tautvydas, pasitelkęs pagalbon vyresnių žmonių prisiminimus, padarė išvadą, kad P. Jurkštas plačiai buvo žinomas ir vertinamas kaip nagingas ir talentingas viešintiškis, viename krašte už Viešintų geriau žinomas kaip dviračių meistras, kitame – kaip puikus fotografas.

Viešintų bendruomenės pirmininkas Vitas Mykolas Zaikauskas gausiai susirinkusiems viešintiškiams ir svečiams trumpai apžvelgė muziejaus kūrimo istoriją, darbų džiaugsmus ir rūpesčius, kuomet vien entuziazmo nepakako, o idėjų įgyvendinimui kažkaip reikėjo prasimatyti lėšų. Jis pasakojo, kaip nelengvai pavyko įtikinti Anykščių rajono savivaldybę, kad be finansinės paramos viso P. Jurkšto gyvenimo nuoseklus darbas, kaupiant eksponatus, bus pasmerktas sunykimui. V. M. Zaikauskas nuoširdžiai dėkojo Poviliuko darbų tęsėjui kraštotyrininkui Algimantui Bekeniui, kuris ilgus metus rūšiavo, tvarkė surinktus eksponatus. Iš padarytų darbų matyti, kokia stipri Viešintų bendruomenė, kaip viešintiškiams brangus P. Jurkšto atminimas.

Savivaldybės atstovė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė ir kraštotyros draugijos valdybos narė Vida Dičiūnaitė įteikė V. M. Zaikauskui ir A. Bekeniui Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus padėkas už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, saugant krašto vertybes ir telkiant bendruomenę gražiems darbams.

Su dovanomis iš Vilniaus atvyko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys Remigijus Bimba. Už svarų indėlį, populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje, T. Kontrimavičiui jis įteikė šios draugijos vardinį aukso ženklą. Šie ženklai numeruoti, Tautvydui teko Nr. 10. Draugijos padėka už tokią pačią veiklą buvo paskatintas ir kraštotyrininkas, genealogijos ekspertas Gediminas Grina.

Apdovanojimų momentas.

Šventišką nuotaiką senojoje P. Jurkšto sodyboje kūrė Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“, vadovaujamas Reginos Stumburienės. Po ekspozicijos pastatus pasklidę minėjimo dalyviai klausėsi gidų Raimondo Guobio ir Algimanto Bekenio pasakojimų apie įvairius eksponatus, stebėjosi tvarka ekspozicijoje.

Gidas po P. Jurkšto muziejų A. Bekenis pasakoja apie eksponatus.

Susirinkusiųjų į Poviliuko pagerbimo šventę bendravimas dar ilgai tęsėsi prie kavos puodelio.

Judita Skačkauskienė

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos

 
 
    Atgal...