ALBITIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
FERDINANTAVA | PRAVYDŽIAI | PUMPUČIAI | ŠERIAI |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 kilometrų į pietus nuo Kavarsko. Ribojasi su Pravydžių ir Šerių kaimais, kitapus Šventosios – Ferdinantavos ir Pumpučių kaimai. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Šventosios upės.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Albitiškių kaimas 1978 m. gegužės 31 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija prijungta prie Šerių kaimo, tik pietinis pakraštys – prie Pravydžių kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Albitiškių kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodo leidinyje minimi Kavarsko parapijos kaimai, tarp jų – ir Albitiškiai. 1923 m. kaime buvo 14 sodybų – 49 gyventojai. 1939 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 156,11 ha žemės.

Antrojo pasaulinio karo metais, sprogus padegamajai minai, sudegė 3 sodybos.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1951 m. spalio 2 d., iš Albitiškių buvo ištremta į Sibirą, į Tomsko srities Asino rajoną, 13 asmenų – dvi brolių Račickų šeimos: Petras Račickas (1892–?) ir Marijona Račickienė (1896–?) su vaikais Jonu (g. 1931 m.), Alfonsu (g. 1935 m.), Juozu (g. 1938 m.), Albinu (g. 1941 m.), Stase (g. 1944 m.) ir Brone (g. 1946 m.), laikyti tremtyje iki 1956 m. pavasario, Justas Račickas (1908–?) ir Adelė Račickienė (1909–?) su vaikais Vladu (g. 1938 m.), Broniumi (g. 1939 m.) ir Aldona (g. 1943 m.), laikyti tremtyje iki 1958 m. vasaros.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pakelta velėna", vėliau priklausė "Žalgirio" kolūkiui, Jakšiškio tarybiniam ūkiui, Šerių kolūkiui, kol 1992 m. šis iširo, o ūkinė veikla kaime nutrūko. Apie 1965 m. kaimo teritorija buvo melioruojama, sodybos nugriautos, nuolatinių gyventojų kaime nebeliko.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Iš Albitiškių kilęs ir iš šio kaimo ištremtas Juozas Račickas gimtinėje palei Šerių–Pravydžių vieškelį pastatė medinį kryžių (1991 m.) su įrašu metalinėje lentelėje "Dieve, laimink Juos. Buvusio Albitiškių kaimo tėvų, senelių, prosenelių atminimui. 1991" ir akmeninę skulptūrą (2009 m.) su akmeninėje plokštėje iškaltu įrašu "Apie 1744 m. čia įsikūrė Albitiškių kaimas. 1923 m. buvo 14 sodybų, gyveno 49 žmonės. Kaimas išnyko 1970 metais. Albitiškiečiai ir kaimynai. Autorius R. Juozas. 2009 m.".

Albitiškiuose gimė dievdirbys Adomas Juodis.