DAUNEIKIAI
  Gretimos vietovės:
GAIDŽIAI, Kaidžiai | LEGAI |

2022-07-20   |   Spausdinti

Kaimas Debeikių seniūnijoje už 11 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Pro kaimą teka upelis Taurožė. Ribojasi su Gaidžių ir Legų kaimais. Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie Ramuldavos girios.

Yra 1 sodyba – gyventojų nėra (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 13 sodybų – 65 gyventojai. Dauguma kaimo vyrų plukdė sielius Šventosios upe.

1945 m. spalio 28 d. Striukų sodybos pirtyje stribai nušovė nuo mobilizacijos į sovietinę kariuomenę besislapstančius Povilą Lapienį, Stasį Lapienį ir Kazimierą Lukauską, taip pat sodybos šeimininką Stasį Striuką, kaimyną Kazį Laskauską bei sužeidė Antaną Varatinską. Lietuvos Atgimimo metais žūties atminimui pastatytas metalinis kryžius su įrašu "1945. 10. 28. Čia be kaltės sušaudyti Stasys Striukas, Povilas Lapienis, Kazys Lukauskas, Kazys Laskauskas".

Dauneikių kaime XX a. antrojoje pusėje pastatytas raudono akmens paminklas 1946 m. birželio 2 d. čia žuvusioms seserims Petrutei (1911–1946) ir Domicelei (1914–1946) Ralickaitėms, jame iškalti žuvusiųjų portretai, yra įrašas: "Prieš auštant šviesiam kolūkio rytojui, Jus pakirto žiauri buržuazinio nacionalisto ranka".

1949 m. liepos 31 d. kaimas buvo įjungtas į Liudo Giros kolūkį, vėliau nuo 1954 m. priklausė "Už taiką" kolūkiui, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Inkūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos, tai XVII–XVIII a. kapai, rasta 1675 m. monetų, likęs kryžius.

Senosios Dauneikių kaimo Striukų ir Legų sodybų trobos buvo išardytos ir XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje perkeltos į Niūronis. Arklio muziejaus teritorijoje atkurtose sodybose, išlaikiusiose senųjų šeimininkų pavardes, rengiamos edukacinės papročių programos.

Dauneikiuose 1929 m. gimė pedagogė matematikos ir fizikos mokytoja Birutė Striukaitė-Mamėnienė, 1952 m. – pedagogas, visuomenininkas Valentinas Šapalas.