DEMBUVKA (Kavarsko)
  Gretimos vietovės:
BUDRIAI | ŠOVENIAI |

2019-07-24   |   Spausdinti

Viensėdis Kavarsko seniūnijoje už 8 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Kavarsko. Ribojasi su Šovenių, Budrių kaimais. Greta teka upelis Pienė.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.).

Dembuvkos vienkiemis 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro. Jo teritorija XX a. viduryje palaipsniui buvo prijungta prie gretimo Šovenių kaimo. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Dembuvkos viensėdžio vardas ir istorinės ribos (klaidingoje vietoje) atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

Manoma, jog viensėdžio pavadinimas kilo nuo daugybės ant kalnelio augusių ąžuolų.

1923 m. kaime buvo 18 sodybų – 94 gyventojai. 1923 m. taip pat minimas Dembuvkos viensėdis – 1 sodyba, 17 gyventojų. 1931 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 10 savininkų turėjo 41,47 ha žemės.

1939 m. kaimo sodybos buvo priskirtos prie Šovenių kaimo. Dauguma kaimo gyventojų turėjo Šereikų pavardę.

Kaime aktyviai veikė Jaunųjų ūkininkų ratelis, vadovaujamas mokytojo Stasio Ališausko.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dembuvkos niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

1949 m. rugpjūčio 9 d. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį "Švyturys", vėliau priklausė "Naujo gyvenimo", Mičiurino vardo, "Atžalyno" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklausė Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.