DESIUKIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
ADOMAVA (Adamava) | DALINKA | PARAISČIAI (Skiemonių) | TRAKINIAI (Kurklių) | UŽUORAISTIS | VALAKINIAI |

2017-09-25   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 7 kilometrų į pietryčius nuo Kurklių. Ribojasi su Valakinių, Paraisčių, Dalinkos ir Trakinių kaimais, Užuoraisčio ir Adomavos viensėdžiais bei Molėtų rajono Mokylių kaimu. Įsikūręs abipus magistralinio kelio Kaunas–Zarasai.

Yra 11 sodybų – 16 gyventojų (2001 m., dalis kaimo priklauso Skiemonių seniūnijai), 19 gyventojų (2011 m.). Priklauso Kurklių II seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1853 m. Kauno gubernijos dvarų savininkų sąraše minimas Ukmergės apskrities Desekiškio dvaras, kuris priklauso Tadui Butleriui, dvaras turi 62 baudžiauninkus. Tas pats savininkas tuo metu dar turėjo Jociškio dvarą (19 baudžiauninkų) ir Leliūnų (Utenos r.) dvarą (33 baudžiauninkai). 1889 m. Kauno gubernijos žemvaldžių sąraše kaip Alantos valsčiaus Dzesiukiškio dvaro savininkas nurodytas Donatas Prušinskis, Mykolo sūnus; dvarui priklausė 485 dešimtinės žemės. Tas pats savininkas tuo metu valdė ir Užpalių (Utenos r.) dvarą, turėjusį 30 dešimtinių žemės. Torūnės (Lenkija) universiteto prof. Ježio Ženkievičiaus sudarytame 1919–1939 m. Lietuvos dvarų ir dvarelių sąraše minimas Utenos apskrities Dziesiukiškių dvaras, kurio savininkas 1919–1939 m. laikotarpiu buvo Stanislovas Montvila. Tuo pačiu metu jam priklausė ir Troškūnų (Anykščių r.) dvaras.

1923 m. buvo 1 sodyba – 4 gyventojai. 1923 m. Desiukiškių dvare buvo 1 sodyba – 50 gyventojų. 1927 m. buvo vykdoma Desiukiškių dvaro parceliacija, tuomet ėmė kurtis ir kaimas. 232,2 ha žemės buvo padalinta į 27 sklypus, dvaro centras su 30 ha žemės paliktas valdžios žinioje.

1932–1933 m. Desiukiškių kaime veikė pradinė mokykla kaip atskiras Antanavos pradinės mokyklos komplektas. Mokytoja dirbo Gertrūda Lumbienė. 1934 m. šis komplektas buvo perkeltas į Adamavą, tačiau 1935 m. vėl įsikūrė Desiukiškių kaime, nors veikė kaip Adamavos komplektas. Šioje mokykloje dirbo mokytojai: 1934–1936 m. – Marija Adukauskaitė, 1934–1937 m. – Antanina Skinderienė, 1937–1938 m. – Edita Zibolaitė, 1938 m. rugsėjį–lapkritį – Elena Vaitkutė, 1939–1941 m. – Vanda Gliaudelienė, 1941–1942 m. – Elena Mikeliūnienė.

Po Antrojo pasaulinio karo vėl veikė Desiukiškių pradinė mokykla, jos vedėjais dirbo mokytojai: 1948–1949 m. – Elena Palepšytė, 1949–1951 m. – Ona  Baltrėnaitė-Darulienė, 1951 m. rugsėjį–spalį – Ona Kvedaraitė, 1951 m. spalį–lapkritį – Nastazija Buteikytė-Gedzevičienė, 1951–1952 m. – Joana Sirgėdaitė, 1952 m. balandį–rugpjūtį – vėl N. Buteikytė-Gedzevičienė, 1952–1962 m. – Jadvyga Gudelytė-Slavinskienė, 1962–1964 m. – Eleonora Mackevičienė, 1964–1968 m. – Genovaitė Jonelytė-Rinkevičienė, 1968–1972 m. – Stanislava Zabarskienė. Mokykla veikė iki 1972 m., kol buvo uždaryta, nelikus vaikų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Desiukiškių buvo ištremtas į Sibirą vienas asmuo – Pranas Butrimas (1891–?), 1949–1956 m. praleidęs tremtyje Usoljė Sibirskoje (Irkutsko sritis, Rusija).

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Ąžuolo", Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Dabar stambiausias ūkis – Viliaus Juodelio grūdų ūkis.

Priklauso Kurklių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Desiukiškių dvare 1888 m. gimė metalo dailininkas, visuomenininkas Juozas Justinas Miliūnas, 1889 m. – kariškis gydytojas Pranas Sližys.

Desiukiškių kaime 1906 m. gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenininkas Jonas Kapčius.