DEVENIAI
  Gretimos vietovės:
DABUŽIAI | DEČIONYS | KIRKAI | MARGIAI (Kavarsko) | PUKENIAI | VYŠNIAKALNIS |

2024-02-12   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 5 km į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Pukenių, Vyšniakalnio, Dabužių, Dečionių, Kirkų ir Margių kaimais. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelis Susiena – Šventosios dešinysis intakas, į vakarus nuo kaimo yra išlietas jos Dabužių tvenkinys. Įsikūręs į rytus nuo Troškūnų–Kavarsko vieškelio.

Yra 4 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Dabužių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Deveniai (Dejwenie) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 36 gyventojai, turėjo apie 135 ha žemės bei miško. Devenių kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius. 1948 m. kaime buvo 9 sodybos.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Devenių buvo ištremtas į Sibirą 1 asmuo.

1949 m. kaimas įjungtas į kolūkį "Aušra", vėliau priklausė "Paryžiaus komunos", Dabužių, "Gintaro", vėl Dabužių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

Deveniuose 1857 m. gimė fotografas Kazimieras Juozakas. 1933 m. – mokslininkas ekonomistas Leonas Algirdas Jurkėnas, 1946 m. – biologas ornitologas Bronius Šablevičius.