DUOBULĖ
  Gretimos vietovės:
NIŪRONYS | PAANDRIONIŠKIS |

2018-02-18   |   Spausdinti

Viensėdis Andrioniškio seniūnijoje už 3 kilometrų į rytus nuo Andrioniškio, Duobulės miške. Ribojasi su Paandrioniškio ir Niūronių kaimais.

Yra 2 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), viensėdis liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Sedeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Duobulės miškai priklausė Pavarių dvarui, kurį ilgą laiką valdė Vladislavas Pomerneckis. 1923 m. viensėdyje buvo 3 sodybos – 16 gyventojų.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Duobulės buvo ištremta į Sibirą 1 šeima. 1946 m. kovo 24 d. Dūdų sodybos pirtyje, Duobulės miške, buvo apsupti Algimanto apygardos partizanai. Žuvo penki partizanai, buvo sužeisti sodybos šeimininkė Emilija Dūdienė bei partizanas Vytautas Bagočiūnas-Liūtas, į mišką pabėgo tik šeimininkas Kazimieras Dūda ir partizanas Antanas Bagačiūnas-Dūmas.

Apie 1949 m. viensėdis buvo įjungtas į "Liepos 21-osios" kolūkį, vėliau perduotas Anykščių miškų ūkio Pavarių girininkijai.

Duobulėje pastatytas kryžius čia XX a. viduryje žuvusiems laisvės kovotojams atminti, jo postamento akmeninėje lentelėje iškaltas įrašas: "A+A / Šioje vietoje 1946 03 24 žuvo / šie Algimanto apygardos / partizanai / Bronius Sriubas / Juozas Bagočiūnas-Užugiris / Jonas Puodžiūnas-Siaubas / Viktoras Tubys-Randas / Matas Ūdra-Mėnulis / Jurgis Urbonas-Lakštutis / Algimanto apygardos vado / pavaduotojas žuvo 1948 02 02" (autorius – Bronius Tvarkūnas, 2003 m.).

Priklauso Inkūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Duobulėje 1961 m. gimė bibliografė, kultūros organizatorė Irena Aleksandravičienė.