ANIŪNAI
  Gretimos vietovės:
GRŪDELIŠKIS | KERKŪZAI | KRIOKŠLYS | PILIAKALNIS (Skiemonių) | PUODŽIAI | RUBIKIAI | TILVIKAI |

2014-04-03   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 16 kilometrų į šiaurę nuo Skiemonių. Ribojasi su Puodžių, Kerkūzų, Kriokšlio, Prūdų, Grūdeliškio, Tilvikų, Rubikių kaimais, Piliakalnio viensėdžiu. Įsikūręs Rubikių ežero šiauriniame krante į šiaurės rytus nuo ežero. Per kaimą ėjo Panevėžio–Švenčionėlių siaurojo geležinkelio linija. Per kaimą teka ir į Rubikių ežerą įsilieja upeliai Dubasys ir Šilaupis.

Yra 10 sodybų – 21 gyventojas (2001 m.), 18 gyventojų (2011 m.), negyvenama kaimo dalis priklauso ir Debeikių seniūnijai. Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Aniūnai (Aniuny) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1913 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo apie 380 ha žemės. 1919 m. gegužės 24 d. kaimo teritorijoje mūšyje su bolševikų kariuomene žuvo savanoris Pranas Grušauskas. 1923 m. kaime buvo 26 sodybos – 137 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Aniūnų buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

1949 m. balandžio 1 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Tiesiuoju keliu", vėliau priklausė Ždanovo kolūkiui. Toliau stambinant ūkius, 1972 m. Aniūnai buvo įjungti į "Tarybinio artojo" kolūkį, paskui 1978 m. perskirti ir priklausė "Ateities", Debeikių bei M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiams, kol 1992 m. šie iširo.

Aniūnuose veikia Janinos Jurgelionienės kaimo turizmo sodyba-klėtis.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Aniūnuose 1876 m. gimė kunigas, vienuolis Pranciškus Zabiela, 1901 m. – laisvės gynėjas, dukart Vyties Kryžiaus ordininkas Stasys Zasas, 1911 m. – inžinierius hidrotechnikas Antanas Kiaušas, 1939 m. – sportininkė šaškininkė, sporto organizatorė Stanislava Augustinaitė-Ligeikienė.