ANTALIESĖ
  Gretimos vietovės:
DEGSNIAI (Traupio) | MENTELIAI | ŽALIOJI (Traupio) |

2020-01-17   |   Spausdinti

Viensėdis Traupio seniūnijoje už 7 kilometrų į šiaurę nuo Traupio. Ribojasi su Degsnių ir Žaliosios kaimais, Zaliesės ir Mentelių viensėdžiais. Pietrytiniu viensėdžio pakraščiu veda kelias Troškūnai–Traupis.

Negyvenamas viensėdis (2001, 2011 m.). Antaliesės vienkiemis 1970 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, teritorija priskirta Žaliosios kaimui. Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Antaliesės viensėdžio vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje ši vietovė būdavo vadinama ir Antamiške, Kalneliu, Aukštakalniu, tačiau dokumentuose išliko Antaliesės (Antaliesio) vardas.

1923 m. viensėdyje buvo 1 sodyba – 9 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Antaliesės vienkiemiai – 3 sodybos, 22 gyventojai. Tarpukaryje viensėdyje buvo 2 sodybos, turėjo apie 122 ha žemės. 1930–1940 m. Parojų sodyboje veikė grietinės nugriebimo punktas.

Po Antrojo pasaulinio karo sovietines represijas patyrė vienas Antaliesės gyventojas – 1945 m. spalio 2 d. buvo suimtas ir įkalintas lageriuose Feliksas Parojus, į Lietuvą grįžęs 1956 m.

1949 m. viensėdis buvo įjungtas į kolūkį, vėliau priklausė "Vienybės", Traupio kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklausė Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Antaliesėje 1872 m. gimė knygnešys Valerijonas Laskauskas, 1917 m. – poetas, prozininkas Juozas Paršelis-Parojus.